Csendőrnap 2019.02.14. tisztelet az égi járőrútvonalon portyázó elődeinknek!

Csendőrnap

A magyar királyi Csendőrség alapításáról szóló 1881. évi III. törvény cikk királyi szentesítése február 14-én történt meg. Ezt a napot vitéz Szinay Béla altábornagy, a csendőrség felügyelőjének javaslatára, a testületnek a közbiztonság terén 50 éven át elért eredményei elismerésére 1932. december 30-án a Kormányzó Csendőrnappá nyilvánította.
Ez a nap a volt magyar királyi Csendőrség részére katonai szünnap lett. 1933.-tól kezdve a csendőrök állomáshelyeiken istentiszteleteken vettek részt, majd közös disz ebéd következett.

Itt megemlékeztek a csendőrség múltjáról, a közbiztonsági szolgálatban, valamint az ország határainak védelmében elesett bajtársakról. Nagyobb csendőr állomáshelyeken ünnepélyt rendeztek, ahol a katonai parancsnokságok, polgári hatóságok és az egyházak is képviseltették magukat.

Az ünnepélyre meghívták a nyugdíjas csendőrbajtársakat is. Az első csendőrnaptól a Testület feloszlatásáig február 14-én a budai vár díszőrségét, az udvarlaki őrséget a Kormányzó kérésére mindig a csendőrség adta.

A csendőrségváltás a testőrök festői felvonulásával együtt a katonai kiképzés és a békepompa kivételesen megkapó eseménye volt.

Forrásmunka: Dr. Rektor Béla, csendőr százados A magyar királyi Csendőrség Oknyomozó Története című könyve Árpád Könyvkiadó Vállalat, Cleveland,1980.

„Csendőrnap
Fonjunk gyöngy koszorút arany levelekből,
Becsület övezet dicső, szép tettekből,
Mert e nappal, mit az eszmének szentelünk,
Múltat, jelent, jövőt együtt ünnepelünk.

Örök márványemlék a ma: „Csendőr napja!”
Drága koszorúnkat ez az emlék kapja.
Ez a koszorú él, mert levele, gyöngye,
Honunkat sirató szívünk-lelkünk könnye!

Él a koszorú, mert a múltról regél,
Nagy elődeinkről nagy tetteket beszél.
Vérrel van bevésve mindegyik levelén,
Hogyan éltek-haltak becsület mezején!

Hogyan éltek hűséggel a magyar hazába',
Mikor aranykalász hullott a kaszába!
Hogyan haltak vitézül, mikor jött a romlás,
Hősi magasságból gyászos porba hullás.

Félszázada múlt maj’, hogy élünk és halunk, -
Vérrögös utunkon elszántan haladunk.
A sorskalapács ver, de így lesz az acél!...
Keményebbek leszünk, s még biztosabb a cél!

A sorskalapács ver! De szilárd a hitünk,
Hogy eljön az idő, mikor visszaütünk!
Nagymagyarországon derül már az égbolt
S újra úgy lesz, ahogy ezer éven át volt.

HIERONYIMI Lajos csendőr őrnagy”

Tisztelet és köszönet az esküben foglalt kötelezettségek hű teljesítéséért!

"HÍVEN. BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!"

Tóth Csaba tb. csendőr

Comments are closed.