Megemlékezés a 100 éve mártírhalált halt csendőrök emlékére

Nagy tisztelettel köszöntök Mindenkit a MCSBE nevében. Emlékezni gyűltünk össze, a 100 évvel ezelőtt április 20- án Püspökladányban kivégzett MKCS kötelékében szolgáló csendőr bajtársakra. Engedjenek meg egy kis történelmi visszatekintést. 1919 es esztendő hazánk XX. századi történelmének mozgalmas, egyik legnehezebb megpróbáltatásokat jelentő korszaka volt. A nagyháború ekkor már véget ért. Nemzetünk vesztesként került ki a világégésből. Sok véráldozatot követelt események hatására szinte minden magyar családban gyászoltak, anyák fiaikat, feleségük férjüket, gyermekek édesapjukat. Az ország gazdaságilag teljesen padlóra került. A király nélkül maradt Magyarországon felelőtlen tiszavirág életű kormányok váltják egymást. Hazánkban élő nemzetiségek fellázadtak függetlenségüket követelték. A problémákat fokozza tőlünk keletre a nagya Oroszországban győzött a szocialista forradalom. Több, mint 100 000 hazatérő hadifoglyok egy részét megfertőzte a szocialista ideológia és hozzák magukkal a vörös forradalom szellemiségét.

A több, mint 1000 éves keresztény múltú Magyarországon a kialakult tragikus körülmények hatására március 21-én vörös terroristák veszik át a hatalmat. Az idegen zsoldban álló szabadkőműves baloldali liberális erők teljesen kiszorítják a polgári keresztény konzervatív értékeket képviselő politikai réteget. Hatalmuk stabilitása érdekében az elégedetlenkedők és az osztály ellenség megfélemlítésére a belső felkelők letörésére terror különítményeket hoztak létre.

1919 április 20. húsvét vasárnapja volt. abban az időben Magyarország még igazi keresztény országok közé tartozott. Reggel az emberek szerte az országban ünnepi szentmisére illetve istentiszteletre mentek. Így volt ez Püspökladányban is. Senki nem gondolta, milyen szörnyű vérengzés veszi e napon kezdetét. A MÁV állomáson már itt tartózkodtak Szamuely Tibor szervezte vörös terror csapata. Nagyvárad felől érkező vonatot várták. A vonaton Pongrácz Aladár csendőr százados, és irányítása alatt szolgáló csendőrszakasz utazott. Szemtanúk elbeszélése szerint reggel 7 óra körül érkezett be a vonat a ladányi állomásra. közel 50 főből álló gépfegyverekkel felszerelt terrorcsapat a szerelvényt körbe vette és a csendőröket lefegyverezték. A szakaszból 4 személyt Pongrácz Aladár századost Tóth Ferenc Jakabos Pál, Ferenczi András tiszthelyetteseket előállították és a rögtön ítélő bíróság halálra ítélte Őket. A gyilkosságot még a délelőtt folyamán a katolikus temetőben végrehajtották. De mi volt a bűne a csendőröknek? Tesszük fel a kérdést. Előre nyomuló román megszállócsapatok elől menekülő visszavonuló vöröskatonák Nagyvárad, Berettyóújfalu térségében rablásba fosztogatásba kezdtek. Rend fenntartására kivezényelt csendőrök esküjükhöz híven védték az állampolgárok magántulajdonát. Elejét vették a súlyosabb bűncselekmények kialakulásának. Intézkedéseik során bizonyára alkalmazhattak különböző kényszerintézkedéseket, amelyet a rögtön ítélő bíróság ellenforradalmi tevékenységnek minősített.

Érdemes egy kis figyelmet fordítani a kivégzéseket végrehajtó személyek névsorára is. Gábor Mózes, Bathman József, Manu József politikai megbízottak, Szamuely Tibor bizalmas emberei. Gerlei Géza terrorcsapat parancsnok. Janovics János Turánszki Ödön, Kóhn Kerekes Árpád, Horváth Győző, Horváth Márton, Farkas László kivégző osztag tagjai. Nevük csengéséből bizonyára sokan tudnak következtetni, hogy kik is voltak ezek a vörös hóhérok. Augusztus 1- ével véget ért a vörös rémuralom ámokfutása. Az ország megkönnyebbült. Azt a szégyenfoltot, hogy ebben az országban a közhatalmat 133 napon keresztül néhány sohonnai bitorolta a magyar történelemből kitörölni nem lehet fogalmazta meg Dr. Váry Albert volt királyi koronaügyész- helyettes.

Morálisan mélységbe süllyedt ország államigazgatás és közbiztonság stabilitása érdekében a MKCS-re komoly és nehéz feladat hárult. Egyik fő csapása tevékenységüknek szökésben lévő bujkáló vörös terroristák felkutatása és elfogása. A Magyar csendőrség erkölcsi örököseként működő MCSBE tagjaként engedjék meg, hogy pár gondolatot mondjak a 60-70-80- as évek torz és hamis történelem tanításáról, amit diák koromban személyesen is tapasztaltam.

Történelem könyv hasábjain ezek az események tanácsköztársaság címen szerepelt. vörösterror ilyen kifejezést nem ismert az akkori történelem írója.
Tanácskormány munkáját magyar arisztokrácia felszámolását a szegényparasztságot súlytó rekvirálások, az egyház ellenes intézkedések hasznos célravezető tevékenységnek minősítették. A II. világháború után tanácskormány vezetőiről szinte minden településen utcákat tereket iskolákat neveztek el. Ilyen körülmények között nőtt fel több generáció 1945 után, amelynek hatásai mai napig érezhetők.

Közel 30 év telt el az ún. rendszerváltás óta, bátran lehet megemlékezni hősi halottainkról, felvehetjük múltunkat idéző hagyományőrző egyenruháinkat. emlékezés fontos feladat és kötelesség számunkra, de 1 dologra oda kell figyelni. Ahhoz, hogy hitelesek legyünk csak keresztény szellemiségben végzett cselekedeteink adják meg az erős fundamentumot további munkánkhoz.

Vörös és fehér ez a két szín határozta meg a 20 századi magyar történelemírást. A mai történelemkönyvekben is még úgy szerepel, hogy a vörös terror és fehér terror egyforma gaztetteket hajtott végre. Pedig tudjuk a vörös terror hamarabb történt, amely szovjet mintára hamis kivitelezhetetlen ideológián alapuló rendszert hozott létre és rá kényszerítette nemzetünkre. „Fehér terror” Hazánk több mint 1000 éves tradicionális keresztény értékrenden alapuló közigazgatását alkotmányát állította vissza és stabilizálta.

MCSBE mindig törvényes kereteken belül tevékenykedünk, amikor lehetőségünk adódik több évtizeden keresztül meggyalázott, sárbatiport magyar csendőr becsületét megvédjük, emlékület megőrizzük, tanításaikat megtartjuk munkásságukat tovább folytatjuk.
Híven, Becsülettel, Vitézül.

Egyesületünk nevében mindenkinek megköszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket és együtt imádkoztunk elhunyt hősi halált halt csendőr bajtársaink lelki üdvéért.

Tóth László
39-es számú tb csendőrőrs parancsnok

Comments are closed.