Magyar Csendőr 2019. évi számok


Megjelent a 2019. évi első szám 

 

 

MAGYAR CSENDŐR

 

HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület
kiadványa

XV. évfolyam

1. szám (2019. április)
 
Az alábbi formátumokban letölthető
illetve megtekinthető:

Letöltés PDF Megjelent a 2019. évi második szám 

 

 

MAGYAR CSENDŐR

 

HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület
kiadványa

XV. évfolyam

2. szám (2019. július)
 
Az alábbi formátumokban letölthető
illetve megtekinthető:

Letöltés PDF 


Megjelent a 2019. évi harmadik szám 

 

 

MAGYAR CSENDŐR

 

HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület
kiadványa

XV. évfolyam

3. szám (2019. december)
 
Az alábbi formátumokban letölthető
illetve megtekinthető:

Letöltés PDF Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:
Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.
Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.
Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

 

A Magyar Királyi Csendőrséget az Alkotmánybíróság 44/991 számú határozatával rehabilitálta. Törvény és alkotmány ellenesnek nyilvánította az Ideiglenes Nemzeti Kormány csendőrség feloszlatására vonatkozó 1690/1945. M.E. rendeletét.

(Magyar közlöny 1991.VIII.28.)

- NEMZETKÖZI RENDVÉDELIMI NYILVÁNTARTÁS -93 OLDALÁN 1935. ÉVÉBEN A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉGET A KANADAI CSENDŐRSÉGGEL EGYÜTT A VILÁG LEGHATÁSOSABBAN MŰKÖDŐ BŰNÜLDÖZŐ SZERVEZETÉNEK MINŐSÍTETTE.
HU ISSN 1786-9250
Kiadja: A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület
2030 érd, Teréz út 30.
Felelős szerkesztő: Ságvári Pál elnök
Postacím: 2700 Cegléd Muskotály út 11.
E-mail: sagvari.alez@gmail.com
Tel/fax: +36 53 312 587
Mobil: +36 30 583 80 11

A kiadványban közöltek nem feltétlenül egyeznek a szerkesztők véleményével. Kéziratokat és fotókat a szerkesztők kérésére visszaküldjük. E-mailben küldött írásokat World 6 vagy újabb verzióban, képeket, rajzokat JPG formátumban kérjük. Gépírói kapacitással nem rendelkezünk, korosabb olvasóinktól fogadunk el csak nem gépelt anyagokat.
Honlapunk: www.magyarcsendorok.hu

Comments are closed.