Küldött közgyűlés 2019.05.31.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége 2019. május 31-én 10 órai kezdettel a Budapesten a Kerepesi úti 29/B szám alatt lévő HM objektum BEOSZ tanácstermében az előző időszakot értékelő küldött közgyűlést hívott össze.

A fegyelmezett megjelenésre tekintettel a tagság reprezentatív és határozatképes része eleget tett a megjelenési kötelezettségének, így az előre tervezett időpontban elkezdődhetett az ülés.

Az egyesület ülését az első részben megtisztelte megjelenésével Esküdt Lajos nyugállományú ezredes a BEOSZ elnökhelyettese, köszöntette a megjelenteket és örömét fejezte ki azért, hogy a egyesületünket rendezvényeink kapcsán itt köszöntheti. Tájékoztatójában megemlítette, hogy rendezvényeinkhez és működésünkhöz megigényelt pályázott támogatásokat megkaptuk.

A megnyitó kapcsán vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes elnökünk üdvözölte a megjelent tagtársakat és felkérte elsőként Szemeti Ferenc honvéd ezredes református lelkész urat a lelki szolgálatának teljesítésére.

Néma felállással és főhajtással adóztunk nemrégiben elhunyt bajtársaink dicső emlékének.
A küldött közgyűlés alaki és formai követelményeinek teljesítése után elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. alezredes úr előterjesztésében meghallgathattuk az előző év tevékenységének részletes beszámolóját.

Az elnök úr kiemelte az egyesületünk tevékenysége nem öncélú, minden tevékenységünket át kell, hogy hassa dicső elődeink szellemiségének szolgálata és továbbvitele.
Az egyesület tevékenysége kapcsán az elmúlt értékelt időszak során törekedett az alapszabályban foglalt célok megvalósításához. Továbbiakban is fő cél a csendőrség mint közbiztonsági őrtestület visszaállítása, az első világháborús csendőr hősi emlékmű Budapest böszörményi úti egykori csendőr objektumba való újbóli felállítása és a torontói 1999. évben átadott 1800 darabos csendőr relikviák méltó kiállításának megszervezése.
A korábbi hagyományoknak megfelelően fontosnak tartottuk nemzeti ünnepeinken és egyéb megemlékezéseken való részvételt. Így a teljesség igénye nélkül a csendőrnap megtartása, Szent István napi körmenet, a 301-es parcella koszorúzása. Természetesen a csendőr őrseink állománya számtalan koszorúzáson, megemlékezésen vett részt.

Az egyesület elnöki beszámolót követően Bánsági Miklós gazdasági vezetőnk számolt be a pénzügyi helyzetünk aktuális állapotáról. Összességében megállapította, hogy az egyesületünk gazdasági feltételei biztosítottak. Megfelelő fedezet áll rendelkezésére a egyesület előtt álló feladatok megvalósításához.

Harmadik beszámoló ként vitéz Matolcsi András az egyesületünk felügyelő bizottságának elnöke számolt be. Megállapította, hogy törvényesen az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően működtünk.

Mind három beszámoló kapcsán a jelenlévő küldöttek a beszámolókat egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.
Egyebekben, tagfelvételekre került sor:
vitéz Molnár Zsolt csendőr leszármazott és
Lakatos Lászlóné szintén csendőr leszármazott felvételi anyaga kapcsán a küldött közgyűlés nevezettek egyhangú felvétele mellett döntött

"HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!"

Comments are closed.