Központi Csendőrnap 2020.02.14.

A magyar csendőrség felállításáról szóló törvény szentesítésének évfordulóján csendőrünnepet rendeztek a budapesti csendőr laktanyában.
Az ünnepségen vitéz Faragho Gábor altábornagy, a csendőrség felügyelője megkoszorúzta a csendőrvértanúk emlékművét, majd kiosztotta a
megérdekelt kitüntetéseket és jutalmakat. A csendőrnapon az udvarlaki őrséget a csendőrség adta.

 

Fenti dicső hagyományok követése kapcsán a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület képviselői a Magyar Csendőrség születésének 139. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepségét

2020.február 14-én első helyszínként a HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán kezdte.

A rendezvény 10 órai kezdettel indult, katonai tiszteletadás mellet felállításra kerültek az I-II. világháborúban hősi halált halt Magyar Királyi Csendőrök emléktáblájánál a díszőrök és a csapatzászló.

Nyitó beszédet vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr az egyesületünk elnöke mondta. Megemlékezett a csendőrnap mint rendezvény történetéről és dicső elődeink emlékének megőrzéséről, melynek immár közel 20 éve a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület a letéteményese.

A himnusz és a felhívó jelet követően Szemeti Ferenc a Magyar Csendőr bajtársi Egyesület protestáns tábori lelkésze imát mondott a hősök lelki üdvéért.

A gyászinduló hangjai mellet sor került a megemlékezés és a tisztelet koszúinak az elhelyezésére:

  • Az első koszorút a Veterán Rendőrök Országos Szövetsége egyesület és a Rendőrség nevében Havasi Zoltán nyugállományú rendőr dandártábornok elnök és Kovács Antal tb. csendőr fhdgy. urak helyezték el,
  • a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének nevében Esküdt Lajos ny. honvéd ezredes úr koszorúzott,
  • a Magyar Nemzetőrség nevében a Csendőrnap alkalmából, főparancsnok vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes vitéz lovag Kertész Lóránt nemzetőr altábornagy társaságában koszorút helyezett el a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumában lévő, és a két világháborúban hősi halált halt magyar királyi csendőrök emlékét őrző márvány emléktábla előtt,
  • első alkalommal a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében Dr. Horváth László ezredes úr koszorúzott,
  • a Vitézi rend koszorújának elhelyezését követően az egyes csendőr őrsök koszúját vitték ki az érintettek és legvégül a Magyar csendőr Bajtársi Egyesület koszorúját vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes és Tóth Csaba ny. rendőr alezredes alelnök helyezte el az emléktábla alatt.

A koszorúzás végén a takarodó hangjaival búcsúztunk dicső elődeink emlékétől.

A rendezvényünk második részében a Budapest, Villányi út 5-7. szám alatt lévő Szent Margit Gimnázium Apor Vilmos termében folytattuk a megemlékezésünket:

Az elnöki megnyitó és köszöntő után, ezen a helyszínen is lelki szolgálatot nyújtott az I-II. világháborúban hősi halált halt Magyar Királyi Csendőrök lelki üdvéért Szemeti Ferenc a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület protestáns tábori lelkésze.

A Vitézségi Érdemkereszt történetéről érdekfeszítő előadást hallgathattunk meg Dr. Maruzs Roland alezredes, történész, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály osztályvezetője előadásában.

Vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr rövid visszatekintésében megemlékezett arról, hogy mikortól és milyen körülmények között ünnepelték meg dicső elődeink a csendőrnapokat. Előadásában kitért arra is, hogy a vérzivataros időszakban sem feledkeztek meg a megemlékezés megtartásáról. Erre tekintettel is kötelességünk a méltó hagyományok folytatása, szervezetünk immár 17. éve rendezi meg ezen ünnepséget.     

A szünet kapcsán az előző évek hagyományainak megfelelően bőséges büfé ellátás várta a megjelenteket Szabóné Magyar Etelka tb. csendőr részéről készített és felszolgált finomságok révén.

A folytatás kapcsán elnök urunk elismeréseket adott át azoknak, akik kiemelkedő tevékenységet folytattak az egyesületünk munkájában.

Lehetőség kapcsán több felszólaló értékes javaslataival és információival segítette jövőbeni munkánkat.

A rendezvény végén a résztvevők egy videó összeállítást tekinthettek meg. Amit itt teljes terjedelmében ezen  bejegyzés végén megtekinthető.

Bemutatott film:

 

"HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!"

Tóth Csaba

Comments are closed.