Hírek

Komáromi Erőd Napok 2017.

 • Monostori_erod_2017_10_01_001
 • Monostori_erod_2017_10_01_002
 • Monostori_erod_2017_10_01_003
 • Monostori_erod_2017_10_01_004

2017. szeptember 30. és október 1. között került megrendezésre Komáromban, a Monostori erődben, a Komáromi Erőd Napok.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva még több katonai hagyományőrző és néző látogatott el ide. A hazai résztvevőkön kívül nagyon sokan érkeztek külföldről is. A rangos esemény első napján Balog Tamás tb. csendőr törzsőrmester vett részt, természetesen egyenruhában.

A napot regisztráció, majd alaki foglalkozás követte, amely azt a célt szolgálta, hogy az ország különböző részeiről idesereglett katonai hagyományőrzők a bemutatók alkalmával alakiasan, katonásan együtt tudjanak mozogni. Délután került sor a hadijátékra, amelyet gondos tervezés előzött meg, ennek ellenére így is történt egy kisebb baleset, szerencsére személyi sérülés nélkül. Nap második felébe egy kis harcászati gyakorlat is belefért.
A nap végén a hagyományőrzők egy része hazatért, de így is sokan maradtak a második napra, amelyet még korabeli vadászgép berepülése is színesített.

Balog Tamás
tiszteletbeli csendőr törzsőrmester
„HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZŰL!”

Elnökségi ülés 2017. november 29.

 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_001
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_002
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_003
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_004
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_005
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_006
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_007
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_008
 • MCSBE_elnoksegi_ules_2017_11_29_009

Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége 2017. november 29-én ülésezett Budapesten a Kerepesi út 29/B. szám alatt lévő BEOSZ első emeleti tanácstermében.

Megnyitó keretében egyesületünk elnöke vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes megállapította az elnökség határozatképességét, megválasztottuk a jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőket ellenvélemény nélkül elfogadtuk az előzetes meghívóban foglalt napirendi pontokat.

Első napirendi pont keretében tagfelvételekről döntöttünk az elnök előterjesztése alapján először Dr. Bodnár Zsolt jelenleg Írországban élő és dolgozó sebész főorvos, csendőr unoka került a sorainkba az elnökség teljes támogatásával. Ugyancsak tartózkodás és ellenvélemény nélkül vettük fel kalocsai járásban, Bátya községben élő Bánhidi Pétert.

Második napirendi pont kapcsán elnökünk beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt időben végzett feladatokról. Bánsági Miklós elnökségi tagunk előterjesztésében megismerhettük a pénzügyi helyzetünk aktuális állapotát.

Az elnökségi ülés harmadik részében lehetőség volt hozzászólások előterjesztésére. László Péter és Harmatos László tagtársunk kiegészítve az elnöki beszámolót tájékoztatást adtak az ő részvételükkel zajló megemlékezések tapasztalatairól.

Döntés született arról, hogy 2018. február 17-én kerül megrendezésre a hagyományos csendőrnap, a szokásos helyszíneken.

A rendezvényünk végül a Csendőrinduló közös eléneklésével zárult.

Híven, Becsülettel, Vitézül!

Kenderes 2017. november 18.

 • DSC04200 (2)
 • DSC04201 (2)
 • DSC04202 (2)
 • DSC04204 (2)
 • DSC04205 (2)
 • DSC04208 (2)
 • DSC04213 (2)

2017. november 18-án Kenderesen megemlékezést tartottak Horthy Miklós Budapestre történő bevonulásának tiszteletére. A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület két tagja Szolnoki István Tb. őrmester és Tóth László tb. főtörzsőrmester az ünnepség ideje alatt az I. világháborús emlékműnél díszőrséget adott. A megemlékezés a Horthy kriptában történő koszorúzással zárult. Egyesületünk két tagja közösen helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Tóth László
39. számú TB Csendőrőrs parancsnok

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk

 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_004
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_005
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_006
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_008
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_009
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_012
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_013
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_014
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_016
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_018
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_019
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_021
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_022
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_024
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_004
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_005
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_006
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_008
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_009
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_012
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_013
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_014
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_016
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_018
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_019
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_021
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_022
 • Oktober_23_hoseire_emlekeztunk_2017_10_20_024

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be 1956. november 10-én.

A közelgő nemzeti ünnepre tekintettel a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület tagjainak kis csapata vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes, Egyesületünk elnökének vezetésével 2017. október 20-án Budapesten a Rákoskeresztúri Köztemetőben felkereste az 1956-os forradalmat követő megtorlás több áldozatának nyughelyét.

A magyar nemzet egyik legfontosabb történelmi emlékhelyén Ságvári Pál elnök Úr rövid megemlékezésében méltatta az itt nyugvó mártírok és hősök történelmi nagyságát, mivel az akkori világ legerősebb hadseregével szembeszállva a legdrágábbat az életüket adták szabadságunkért.

Megtiszteltetés volt hallani a történelmi visszaemlékezést annak az embernek szájából, aki Nemzetőr Parancsnokként tevékeny részese volt az 1956-os eseményeknek. Meghatódva hallgathattuk, hogy milyen elismeréssel beszélt az egykori parancsnokáról, aki vállalta, hogy az „én parancsomra tette” és az eljáró bíróról, aki ennek a kijelentésnek a hatására felmentette az ellene felhozott vádak alól.

A ma polgáraként jó annak tudatával élni, hogy a vészkorszakok idején is vannak olyan egyéniségek akik „EMBEREK” tudnak maradni!

A megemlékezést követően az egyesületünk nevében elhelyeztük a megemlékezésünk koszorúját és virágait a 301-es parcella hősök nevét tartalmazó emlékművénél. És végezetül egyenruhásaink tisztelgéssel, akik nem egyenruhában vették részt főhajtással tisztelegtek a hősök dicső emlékének. Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!

Híven, Becsülettel, Vitézül!

Tóth Csaba

[/mp_span] [/mp_row]

Csókakő koszorúzás 2017. szeptember 9.

 • 20170909_090359
 • 20170909_090557
 • 20170909_101709(1)
 • 20170909_102543(2)
 • Koszoruzas_Csokakon_2015_00001

v. Matolcsi András bajtársunkkal, aki megszervezte családi aktív támogatással ezt a díszelgő- emlékező alkalmat azért, hogy kellő tisztelettel csendőr elődeinkről megemlékezzünk, és a frissen alakított csendőr emlékhelyről megemlékezzünk. A megemlékezés Csókakó községben verőfényes, valóban csodás időben és csak így csodás eredeti pannon környezetben méltó módon eleget tettünk kötelezettségünknek.

A község arculati üzenő fala révén meg is köszönte a csendőr emlékhelyén történt tiszteletadásunkat.
A megemlékezés keretén belül fejeztük ki - az elnökség nevében- megemlékezésünket és tiszteletünket.

Csak reméljük: egykor e szép oroszlános posztamense majd valódi, "Segítő csendőr" kompozíciójaként magasodhat.

A himnusz is elhangzott ezen a számunkra is nevezetes délelőttön.

Csókakő rendezvényi feltételeinek segítségével háromszor is találkoztunk a polgármesterrel.
Ezek közül egy alkalommal részletesen is elbeszélgethettünk vele: a polgármester úr részéről meghívásként akceptálhattuk ezt a gesztust az ő szavaival " bármikor szívesen lát minket".

Az ottani jelenlétünk továbbra is kívánatos, jelentős és helyes alkalom lehet egy később ott megtartandó kihelyezett elnökségi ülésre. Ezt én Matolcsi András vetettem fel!

Záradékként a falu közössége maga erősen katolikus, de érezhető református jelenlét is tehát semmiféle (még vallási sem) türelmetlenség nem érzékelhető, nem tapintható.

Híven, Becsülettel, Vitézül!

László Péter és v. Matolcsi András

MCSBE képviselői a Szent Jobb körmeneten 2017. 08. 20.

 • szent_jobb
 • szent_jobb2
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_052
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_060
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_116
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_012
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_018
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_028
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_052
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_060
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_067
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_071
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_087
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_101
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_113
 • Szent_jobb_kormenet_2017_08_20_116

Szent István király ünnepén a budapesti Szent István Bazilika előtti téren szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros, szentbeszédet mondott Veres András győri megyéspüspök, a Püspöki Konferencia elnöke. A szertartás a Szent Jobb-körmenettel zárult, melyben a Szent Jobb ereklyét a honvéd koronaőrség hordozta.


A körmenetben a plébániák híveivel, a zarándokokkal, a szerzetesekkel és az egyházilag elismert lovagrendekkel együtt vonulnak a püspöki konferencia tagjai, a közjogi méltóságok, a diplomáciai testület tagjai, a politikai és a közélet jeles képviselői. E jeles képviselők közül nem hiányozhatott Egyesületünk, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület maroknyi, de annál büszkébb csapata. Bajtársaink hagyományos csendőr egyenruhában és Bocskay viseletben, katonai alakzatban, csapatzászlóval vonult fel, élükön vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes elnökünk vezetésével.


A körmenet során a nézőközönség több helyen is kitörő lelkesedéssel, tapssal és hangos elismeréssel fogadta az Egyesületünk felvonuló tagjait. Nem meglepő módon az elismerés nem csak a magyar közönségtől, de számos az ünnepélyen külföldi turistaként résztvevő személytől is érkezett.

Ez úton mondunk köszönetet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének a meghívásért, valamint minden egyes MCSBE bajtársnak, akik az ünnepségen Egyesületünket méltó módon képviselték! Név szerint említve:
v. Ságvári Pál, v. lg. Apáti Péter, Balog Tamás, Béres Sándor, v. Fodor Pál, v. Harmatos László, v. Harsányi Jenő, Dr. Jároli Kálmán, Kovács Antal, v. Lőrincz István, Nagy Sándor Zoltán, Rákász József,Tóth László, Zilizi Tihamér, Tóth Csaba, Németh Zita.


Híven, Becsülettel, Vitézül!

A teljes ünnepség felvétele megtekinthető:
http://www.hirado.hu/2017/08/20/a-szent-jobb-kormenet-kozvetitese-itt-ujra-megtekintheto/#
1:33:30- nál pedig feltűnik a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület csapatai is.

Árpád-szobrot avattak Rajkán

2017. augusztus 5-én ünnepélyes keretek között felavatták Árpád vezér szobrát a rajkai Bem apó utcában, a Véradó parknál. A szép eseménnyel az 1110 évvel ezelőtt, 907. július 4-7. között lezajlott győztes pozsonyi csatának kívántak emléket állítani. Az avató ünnepség során koszorút helyezett el a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület nevében Zilizi Tihamér tagtársunk és Zilizi Kristóf.
Tovább olvasom