Tisztelt Olvasó!

Első gondolatunk, hogy megköszönjük a bizalmat, az érdeklődést a Magyar Királyi Csendőrség és annak magyarországi erkölcsi örököse, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (MCSBE) iránt.

Az új csendőr honlap indításával hiányt kívánunk pótolni. Azzal a szándékkal, hogy eddig többségében nem publikált hiteles csendőrségtörténeti anyagokkal, fotó dokumentációkkal, visszaemlékezésekkel, továbbá a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület munkásságával megismertessük tisztelt olvasóinkat.

Olyan szervezet nevében, amely hazánkban az elmúlt évek során több száz főre duzzadt csendőrséghez kötődő állományával, szervezettségével, elismertségével ápolja, ahol szükséges védelmezi a Magyar Királyi Csendőrség hagyományait, szakmai és erkölcsi érékeit a magyar falvakban, városokban egyaránt.

Tudjuk, hogy nem mi vagyunk az elsők akik a legjobb szándékkal, esetenként tudományos felkészültséggel megelőztek minket szervezetként vagy egyszemélyi vállalkozásként a világhálón történő bemutatkozással, a csendőrség elkötelezettségükért, gyakran időt, anyagi eszközöket sem kímélő fáradozásaikért, ezért őket nem riválisként hanem bajtársként köszöntjük.

Merjünk hinni abban, hogy hatékonyabb nemzeti-, testvéri összefogással a Kárpát-medencében élő magyarság számára nagyon sok áldozatos munkával, a Magyarok Istenével, megcsonkított, kifosztott, gyakran megalázott hazánkból ismét lesz magyar újjászületés! Gazdaságunk talpra állításával nemzeti jólét, szilárd rend és közbiztonság! Hatvanöt éven át rágalmazott, üldözött csendőrségünk ismét visszanyeri elfogadottságát, méltó helyét a magyar társadalomban! Egyesületünk és lapunk is a fenti célokat kívánja szolgálni.

Híven, becsülettel, vitézül!

Ezen gondolatokkal indítom útjára a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület megújult honlapját!

vitéz Ságvári Pál
Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület Tiszteletbeli Örökös elnöke

 


Kedves Bajtársaim, Barátaim és Tagtársaim!

Nagy tisztelettel köszönöm az a megtisztelő bizalmat, amivel a 2020. július 30-án megtartott küldött gyűlésünkön leadott szavazatukkal az egyesületünk elnökévé választottak. Néhány gondolat erejéig szeretnék bemutatkozni:

TÓTH CSABA IMRE hivatalos anyakönyvi nevem, de csak a Csabát használom, Egerben 1954.01.14-én születtem, két települést tartok szülő falumnak Aldebrőt, ahol anyai és Kápolnát, ahol apai nagyszüleim éltek. A Kápolnai általános iskola elvégzését követően a miskolci Bláthy Ottó Titusz erősáramú szakközépiskolában érettségiztem. Több szakképesítés mellett elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát közrendvédelmi és közlekedési szakon, majd később másoddiplomát szereztem az Eszterházy Károly Egyetem számítástechnikai tanári kurzusán. Polgári életben egy munkahelyem volt a fentebb említett egyetem akkor még Ho Si Minh Tanárképző Főiskolaként volt ismert, innen vonultam be sorkatonának Nagyatádra a harckocsizó ezredhez, ahol légvédelmi tüzérként szolgáltam 1974-től 1976-ig. Tizedesi rendfokozatban szereltem le. Röviden visszatérve a korábbi munkahelyemre, 1976.11.01-től rendőrség hivatásos állományába kerültem őrmesteri rendfokozatba járőrként az egri Rendőrkapitányságra.

Rövidesen áthelyeztek a hevesi Rendőrkapitányság újonnan alakult közlekedési egységéhez, mint baleset helyszínelőt és vizsgálót. Innen vezényeltek át az RTF-re, ahol nappali tagozaton végeztem el a főiskolát. Tiszti rendfokozat megszerzését követően visszakerültem az eredet szolgálati helyemre, ahol különböző parancsnoki beosztásokat töltöttem be és végül 2006. július 1-től nyugállományba kerültem alezredesi rendfokozatban kapitányságvezető helyettesi beosztásból.

Bátran felmerülhet a kérdés, hogy mit keres egy volt rendőr a MCSBE élén? Azt bizton és bátran állíthatom, hogy az újkori vagyis jelenlegi rendőrség jogelődje bármennyire idegenkednek egyesek ettől a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Rendőrség. A korábbi rendőri tanulmányaim során erről az oktató kollégák mélyen hallgattak.

Életem folyamán három olyan tényező volt, ami a csendőrség részletesebb megismerésére inspirált.

 • Köztudott, hogy rendőrségnek minden évben legalább egyszer be kell számolnia az illetékes települések testületei előtt a végzett munkáról közbiztonsági helyzetről és közlekedési helyzet alakúlásáról. Az első időkben a hozzászólások és vélemények és javaslatok kapcsán minden esetben megfogalmazódott az a felvetés, hogy vissza kellene állítani a csendőrséget. Azok tudtak rendet csinálni, nekik volt tekintélyük! Sajnos a kor előrehaladtával egyre ritkultak ezek a felvetések. Sajnos a jelen korba már egyre kevesebb ember látott élőben a magyar rónán járőröző kakastollasokat. Mélyen elgondolkoztatott, hogy mi az a titok, ami az emberek elismerését még ennyi év múlva is kivívta.
 • Második szempont a feleségem, aki szintén rendőr volt a nagyapja csendőr főtörzsőrmesterként szolgált, egyenruhás képe és szolgálati kardja diszhelyen volt a lakásunkban.
 • Harmadik szempont az volt, hogy a kapitányságunkon vitéz Dr. Gulyás István és Dr. Francsics Ottó révén jelentős rendőr, csendőr korabeli relikvia gyűlt össze, ami alapját képezte a Tarnaméra-i Rendőrmúzeum anyagának. Volt lehetőségem megismerni vezetői szempontból is a szabályzatok irat anyagok áttanulmányozása során a csendőrség működését, felvételi és személyzeti rendszerét és nem utolsó sorban szolgálati működését, ami megalapozta az eredményességüket.

Meg kell említenem, hogy kerültem az egyesülethez, Dr. Francsics Ottó barátom korábbi főnököm rábeszélt, hogy szerkesszem az egyesület honlapját. Ennek kapcsán megismerhettem az itt tevékenykedő bajtársak áldozatész, hazaszerető, önfeláldozó tevékenységét. Végül vitéz Dr. Gulyás István barátom inspirációjára beléptem az egyesületbe. Később nagy megtiszteltetésként az egyesületünk alelnöke lehettem.

Kedves Bajtársaim!

Aztán eljött az az idő amikor felmerült annak lehetősége, hogy el kellene vállalnom az elnöki tisztséget, talán hezitálás volt látható rajtam, ami nem volt véletlen! Egy olyan nagyszerű EMBER után felvállalni egy tisztséget mint

vitéz SÁGVÁRI PÁL ny. honvéd alezredes

korábbi elnökünk csodálni való!

Benne egy csak szuperlatívuszokban meghatározható ember nagyságot ismerhettem meg! Ennek az egyesületnek a sorsa a nevével fémjelezhető. Nélküle áldozatos munkája és anyagi segítsége nélkül ez az egyesület ma nem létezne. Küzdelmes 17 évet tudhat maga mögött, ami nagy áldozatokat követelt a kedves családjától is, ezúton köszönet kedves feleségének. Sokszor fülembe csengenek elhangzott szavai a csendőrnapok 1956-os megemlékezések során mondott, ahol hazaszeretetre a dicső elődök tiszteletére emlékének megőrzésére helytálásra oktatott minket. Köszönet mindenért és ezután is igény tartunk szolgálataidra és értékes tanácsaidra!

Végezetül pár gondolatot szeretnék mondani a jövőről:

 • Meg szeretném ismerni az egész szervezetet, szeretnék aktívan reszt venni a munkátokban,
 • Fontosnak tartom a tagreviziót, pontos nyilvántartás felfektetését az aktív és passzív tagságról,
 • A fenti ponthoz tartozik a fiatalítás, annak figyelemben tartásával, hogy megbecsülés és tisztelet övezze régi áldozatkész tagjainkat is,
 • Nagyon fontos szempontnak tartom továbbra is a egyesületünk alapszabályában foglalt célom megvalósítását,
 • Szeretném elmélyíteni kapcsolatunkat a BEOSZ-al mint ernyőszervezettel, köszönve ez úton is segítségüket munkánkhoz különösen Hazuga Károly nyugállományú altábornagy úrnak a BEOSZ elnökének és Esküdt Lajos nyugállományú ezredes úrnak a BEOSZ elnökhelyettesének! Bajtársaimmal karöltve ígérhetem, hogy a BEOSZ céljaival azonosulva valljuk „HAZA MINDENEKELŐTT”

Tisztelt Bajtársaim, Tagtársaim és Barátaim! 

Én személy szerint vallom, hogy minden szervezet, csoport, egyesület eredményessége az egyes tagok összefogásán tenni akarásán egyéni munkáján hazaszeretetén múlik.

Minden építő jellegű javaslatra nyitott vagyok, bátran keressetek van egy szlogenem hozzá: „Lehetetlent megoldjuk a csodákra egy kicsit várni kell!” 

Tisztelettel:

„HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZŰL A HAZÉRT MIDHALÁLIG!”

Vitéz Tóth Csaba egyesület új elnöke

Elnök elérhetősége: tcsabamobil@gmail.com Tel:+36709424613

Egyesület elektronikus elérhetősége: leveleink@magyarcsendorok.hu


TEVÉKENYSÉGÜNK LEGUTÓBBI ESEMÉNYEI:


 • Horthy Miklós születésének 156. évfordulójára megemlékezés Szegeden 2024.06.15.
  A Vitézi Rend Csongrád-Csanád, Békés Vármegyei Törzskapitánysága meghívta a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesületet Vitéz Nagybánya i Horthy Miklós kormányzó úr születésének 156. évfordulójára megtartott rendezvényre. A megemlékezés helyszíne a szegedi Szent Rókus-templom és templomkert Continue Reading
 • V. Dr. Gulyás István halálhíre
  Mély fájdalommal tudatom , hogy Dr. Gulyás István / 1932-2023/ 90 éves korában , a Gyöngyösi Kórházban 2023 június 23.-án hajnalban elhalálozott. Aki többek között a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület egyik alapítója Continue Reading
 • Üdvözlet
 • Megemlékezés 2022. október 22-én a 301-es parcellánál
  Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az  1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapjához kapcsolódóan a budapesti Új Köztemető ( Cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8-10.) 301-es parcellájánál tartottunk koszorúzással egybekötött megemlékezést. „HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZŰL!”                                                                                Continue Reading
 • Megemlékezés Kenderesen 2022. Újra temetés 29. évfordulója
  A Kenderes városi önkormányzat és vitéz Bogdán Péter polgármester Úr meghívásának eleget téve , főhajtással, istentisztelettel és a kegyelet virágainak elhelyezésével emlékeztünk a kormányzó úr újra temetésének 29. évfordulóján! A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület Continue Reading