Felvételi kérelem

 FELVÉTELI KÉRELEM

Részlet az egyesületünk alapszabályából:

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

4.§

/1/ Az Egyesület teljes jogú tagja lehet minden büntetlen előéletű, 18 évet betöltött magyar állampolgár, aki az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.

a) Ezen belül rendes tag lehet a fegyveres erők és testületek hivatásos, nyugállományú, tartalékos tagja, az 1956-os szabadságharc igazolt tagja, a Nemzetőrség, a volt m. kir. csendőrség tagjai, a tiszteletbeli csendőrök és közvetlen családtagjaik.
b) Pártoló tag lehet minden nagykorú személy aki egyetért a szervezet célkitűzéseivel és anyagilag is támogatja azt.
c) Tiszteletbeli tag lehet azon külföldi állampolgárságú személy, aki az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában kiemelkedően jelentős érdemeket szerzett. Pártoló és tiszteletbeli tagot a személyi döntések kivételével minden egyesületi jog megilleti.

/2/ A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre, amelyet az elnökség javaslata alapján a közgyűlés hagy jóvá.

/3/ A tagsági viszony megszűnik:

  • a kilépés írásbeli bejelentésével,
  • a tagdíj tartós, indokolatlan nem fizetésével,
  • kizárással érdemtelenné válás esetén, valamint
  • a tag halálával,
  • a törvényben meghatározott egyéb okból.

A tagsági jogviszony felmondására kerülhet sor (Ptk. 369. § ):
(1) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
(2) A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

Kérelem letölthető:

Letöltés PDF formában 

Comments are closed.