Elnökség ülés 2018.10.31.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége 2018. október 31-én 10 órai kezdettel Budapest, Kerepesi út 29/B HM objektum VII. épület 1. emelet BEOSZ tanácstermében megtartotta soros ülését.

Az ülést egyesületi elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megnyitójával kezdődött. Az elnökségi ülés formai követelményeinek megállapítását - határozat képesség, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők egyhangú megválasztását – követően közösen elimádkoztuk a szokásos hitvallásunkat.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

A meghívóban foglalt napirendi pontoknak megfelelően az elnök beszámolt az előző elnökségi ülés (Szécsény kihelyezett ülés) óta eltelt időszak kapcsán végrehajtott feladatainkról. Rövid tájékoztató hangzott el a MCSBE szervezeti és pénzügyi helyzetéről.
Az elnökség egyhangú igen szavazatával döntés született két tagfelvételi kérelmét benyújtó tagjelölt Lakatos Istvánné és Tóth Kálmán csendőr leszármazottak felvételéről az egyesületbe. Mind ketten a kalocsai 36-os számú csendőr őrs állományát erősítik a továbbiakban.

A következő napirendi pontként a törvényi előírásoknak megfelelően a küldött közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok, beszámolók előterjesztésére került sor, ugyancsak az elnök úr előterjesztésében.

A tisztújító közgyűlés időpontjaként 2018. november 30-ka lett meghatározva a helyszín a BEOSZ tanácsterme.

A jelen lévő elnökségi tagok egyenként nyilatkoztak, hogy a továbbiakban vállalják-e a további elnökségi tagsággal kapcsolatos feladatokat, az elnöki felkérésre arról is beszámoltak mik azok a javaslatok amik előre vinnék az egyesület munkáját. Sok értékes és előremutató javaslat született.

A teljesség igénye nélkül, fontosnak tartottak a hozzászólók, hogy vitéz Ságvári Pál elnök úr a végleges és alkalmas elnök megtalálásáig lássa el az elnöki feladatokat akár ügyvezető elnökként, majd örökös tiszteletbeli elnökként.

A hozzászólók azt is fontosnak tartották, hogy a jövendő elnökségi tagok vonatkozásában konkrét feladatkörök legyenek meghatározva, az elnök úr kiegészítésében kiemelte a területi szervekben tevékenykedő tagtársaink bevonását az elnökség munkájába, a külső kommunikáció vonatkozásában nagyon fontosnak érezte a honlapunkon és a facebook profilunkon a tevékenységünket és a csendőrség népszerűsítő tartalmak megjelenítését.

Nagyon megható epizódként említhető az elnökségünk két aktív és leg elkötelezettebb tagjának a felszólalása akik, jelesül vitéz Harmatos László tagtársunk aki felszólalásában hithű magyarságáról tett tanúbizonyságot példát állítva jelenlegi fiatalság és elénk a hazaszeretetből és a csendőrségi eszmeiség szolgálatából. És nem utolsó sorban vitéz Fodor Pál tagtársunk aki idős kora ellenére aktív és fontos tagja egyesületünknek, fontosnak tartotta a szerény anyagi helyzete ellenére 100.00 Ft-t pénzadománnyal támogatta az egyesületünket.

Végezetül az elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az elnök úr által előterjesztett javaslatokat és előkészítő anyagokat.

Az ülés végén Esküdt Lajos nyugállományú honvéd ezredes a BEOSZ elnökhelyettese tájékoztatta a megjelenteket a szervezettel kapcsolatos eseményekről és változásokról.

Híven, Becsülettel, Vitézül!

Tóth Csaba

Képek a rendezvényről:

Comments are closed.