Elnökségi ülés 2019.10.03.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége 2019. október 3-án 10 órai kezdettel elnökségi ülést tartott a Budapest, Kerepesi út 29/B szám alatt lévő HM objektum BEOSZ tanácskozó termében.

Az ülést vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes elnök úr megnyitójával indult, közösen elénekeltük a csendőr indulót.
Az elnök úr megállapította, hogy az ülés határozatképes, ezt követően sor került a törvényi előírások által meghatározott jegyzőkönyvezető és hitelesítő megválasztására és a meghívóban szereplő napirendi pontok egyhangú elfogadására.

Egy perces felállással és főhajtással adóztunk elhunyt egykori tagunk Valkó Gyula emlékének.

Egyesületünk elnöke értékelte az előző elnökségi ülés óta elvégzett feladatokat és a pénzügyi helyzetünket. Beszámolójában megállapította, hogy egyesületük tagsága nagyon sok rendezvényen vett részt ahol méltón képviselte dicső elődeinket. A teljesség igénye nélkül augusztus 20.-i körmenet, hargitai emléktábla avatás és a csókakői koszorúzás.

A pénzügyi helyzetünk stabil elszámoltunk a BEOSZ pályázata kapcsán megnyert működési és technikai eszközök bővítésére kiírt pályázati pénzekkel.

Sikeresen vásároltunk Dr. Havasi Zoltán dandártábornok közreműködésével hatástalanított megfelelő okmányokkal rendelkező kettő darab karabélyt.

Röviden beszéltünk az előttünk álló feladatokról így 2019. október 23. kapcsán koszorúzás rákoskeresztúri temető 301-es parcellában. Döntés szerint 2019. október 22-én 10.00-kor találkozunk a temető kapujánál.

Október 7-8. között képviselőink részt vesznek a BEOSZ által szervezett katonanemzedéket találkozóján.

December 20-ig sor kerül a „Magyar Csendőr” 2019. évi 3-4. számának kiadására.
A hozzászólások kapcsán az elnökség tagjai és a meghívottak értékes kiegészítéseikkel tették teljessé az elnöki beszámolókat.

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolókat.

Egyebekben:
- vitéz Molnár Zsolt tagtársunk beszámolt a vitéz avatással kapcsolatos történésekről, Jenei Pál csendőr törzsőrmester posztumusz kitűntetés odaítéléséről és a hozzátartozóknak átadásáról.
- Az elnök úr az ülés utolsó részében ismertette az egyik tagtársunk egyesületünk munkájával kapcsolatos kritikai levelét.

Az elnökségi ülés részeként megkoszorúztuk a száz éve brutálisan kivégzett Fery Oszkár csendőraltábornagy és tiszttársai emléktábláját a Kiss János altábornagy utcában.

„Híven, Becsülettel, Vitézül!”
Tóth Csaba

Comments are closed.