EMLÉKEZTÜNK A MÁRTÍROKRA!

 1. április 20-án délelőtt 7 órakor Nagyvárad felől vonat érkezett
  a püspökladányi állomásra. Az egyik kocsijában Pongrácz Aladár
  csendőrszázados parancsnoksága alatt 30 csendőr utazott, akik Berettyóújfaluban
  a vörös hadsereg egy részét lefegyverezték, illetve a lefegyverzésnél közreműködtek.
  Az állomáson Gerlei Géza terrorcsapat-parancsnok körülbelül 50 főből álló,
  gépfegyverekkel felszerelt terrorcsapata vette körül a vonatot,
  akik a csendőröket leszállították, s az állomásfőnöki iroda előtt felsorakoztatták
  őket.

Az egyik katona, Tóth Ferenc II. hidalmási járásőrmestert felismerte, őt azonnal
a főnöki irodában levő Barabás (Barthmann) József parancsnokhoz, továbbá Gábor
(Judkovics) Mózes és Manu József politikai megbízottakhoz vitte, akik Tóth Ferencet
ismeretlen okból azonnal halálra ítélték. A halálos ítéletet a püspökladányi temető
árkában április 20-án, d. e. 8 óra tájban Janovics János, Taránszki Ödön és
Kohn-Kerekes Árpád terrorlegények végre is hajtották.

Ezután Pongrcáz Aladár századost, Ferenci András gyulai járásőrmestert és Jakabos
Pál mezőörményesi, őrsbeli I. cszt. őrmestert is halálra ítélték, s a halálos
ítéletet ugyancsak azon a napon, délelőtt 11 órakor Janovics János, Turánszki Ödön,
Kohn-Kerekes Árpád, Babula Engelbert, Horváth Győző, Horváth Márton, Farkas László és
egy Münsz nevű terrorlegény Gerlei Géza terrorcsapat-parancsnok és Manu József
jelenlétében végrehajtották.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége nevében 2021.04.20-án néma főhajtással tisztelegtünk
a 102 éve mártírhalált halt csendőrök végső nyughelyénél.

Dicsőség a mártíroknak!

Comments are closed.