2022. augusztus 20.

Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület az előző évek hagyományainak megfelelően részt kívántunk venni az 2022. augusztus 20. rendezvények keretében megtartandó szentmisén és szent jobb körmenetben.

A kaotikusnak tűnő szervezési információk miatt nem tudtunk részt venni a körmeneten, ennek ellenére a szentmisén a legtávolabbi helyszínről érkező bajtársunk Zilizi Tihamér képviselte egyesületünket.     

Comments are closed.