A Magyar Királyi Csendőrség szuronyai 1881-1945.

A csendőrszurony fogalmát legegyszerűbben úgy lehet meghatározni gyűjtői szemszögből, hogy egy adott kor időszakának rendfenntartó és közbiztonsági testületének fegyvere és szimbóluma is volt. A csendőrség volt az egyetlen katonailag szervezett őrtestület, amelynek tagjai katonai rendfokozatot viseltek, személyükben katonáknak minősültek, és katonai fegyelem alatt álltak. Nem szerencsés dolog ugyan csak egy különlegesen kialakított szuronyt favorizálni, mikor ez a közbiztonsági testület az évtizedek során más tipusú szuronyokat is használt és alkalmazott. Kétségtelen azonban, hogy a klasszikus csendőrszurony volt az egyetlen olyan magyar szuronytipus, melyet a csendőrség még békeidőben is használt rendfenntartó fegyverként. A szurony használatát a fegyverhasználati jogszabályzat írta elő; ugyanazon rendelet, amely szintén meghatározta a kard, pisztoly és más lőfegyverek jogszerű, indokolt esetekbeni használatát is.
Időrendi sorrendben haladva szeretném ismertetni a csendőrségnél használt szuronyok tipusait, azok gyártóinak megnevezésével. Természetesen meg kell említeni, hogy ez a téma nagyon sokáig a társadalom és a történészek érdeklődésének perifériájára szorult.
A csendőrség szolgálatát az 1881. február 14-én szentesített 1881:III. törvénycikk hozta létre és szabályozta. A fegyverzet szempontjából a kezdeti időkben az állományt az 1872.M 11 mmFrühwirth előagytáras ismétlőkarabéllyal és a hozzá rendszeresített négy élű döfő szuronnyal szerelték fel.

A fegyvereket, alkatrészeket és a szuronyokat a steyri Osztrák fegyvergyár (OEVG.) szállította. Az 1867 M. döfőszurony teljes hossza a feltűző üreges csőmarkolattal együtt 582mm volt. A csőmarkolati részének hossza 104,5mm. A csőmarkolat pereme hídszerű, oldalába hosszú ferde hornyot alkalmaztak. Ezen csőrésznek a középső részétől a szurony-nyak felé esően körbefútó vezetősinbe kialakított elforgatható biztosítógyűrű (szorító csavaros csőbilincs) van. Ez a bilincs, valamint az első irányzó tüske rögzítette a szuronyt a karabélycső torkolati végére való felerősítéskor. A hozzá tartozó rendszeresített hüvely fából készült, fekete bőrrel bevonva. A szuronyhüvely szájkarikarészét, a koptatót és a kampót fémlemezből készítették.
Az 1882. március 17-én hozott Honvédelmi Minisztériumi rendelet alapján a Frühwirth karabélyokat, egy javitott változattal cserélték fel. Ez az új tipusú fegyver az M.1881.Kropatschek előágytáras 11mm, ismétlőkarabély volt (Extracorpsgewerh). Ezeket a különcsapat fegyvereket a Magyar Királyi Csendőrség csapatai, valamint a Bosnia- Hercegovinában még 1878-ban megszervezett különleges csendőrhadtest kapta, amely a
Hadügyminisztérium hatáskörébe tartozott, és katonai hatóságként működött. Az itt használt döfő, majd későbbiekben késszuronyok, a következő megjelölést kapták: GC. GK. Gendarmerie corps (csendőrhadtest), és LGC. LGK. Landes gendarmerie commandó (országos csendőr parancsnokság). A rendelkezés továbbá kiterjedt még a Monarchia egyes tüzérségi és tengerészeti egységeire is, de ezekhez a fegyverekhez teljesen más tipusu szuronyokat rendeltek. Az új fegyverekkel szintén az Osztrák steyri fegyvergyár (OEWG.) látta el a csapatokat. Az előagytáras Kropatschek ismétlő karabélyokhoz alkalmazott szurony továbbra is az idáig méretben és formailag is használt M.1867. különcsapat négyélű döfőszurony maradt. Ez a fajta döfő szurony volt lényegében az utolsó tipus, amit a Monarchia idejében rendszeresitettek. A szurony anyaga öntött acélból készült, teljes hossza 582mm, a pengéhez képest hosszú üreges csőmarkolat 104,5mm. Négyélű pegéje 462mm hosszú volt. A korrábban használt hasonló tipusu döfő szuronyokhoz képest a szuronyon végrehajtott változtatások— hosszabb csőmarkolat, a kétszeresen megtört L alakú horony módosítása—csupán a felerősítést tökéletesítették; az elforgatható csavaros csőbilincs lényegében ennél a tipusnál is megmaradt. A szurony hüvelye szintén fából készült, bőrrel bevonva. A hüvelynyilás, a koptató valamint a szuronypapucs pálca fémlemezből készült.
A szuronyokat szolgálatban a csendőrjárőrök legtöbb esetben feltűzve hordták. A derékszíj bal oldalán, a rendszeresített karddal együtt viselték a szuronyhoz tartozó szuronyhüvelyt, egy felfüggesztett bőrpapucsban, amely kettős funkcióra volt kialakítva. Ez azt jelentette, hogy a bőr felfüggesztőbe egyszerre lehetett hordani a kardot a hozzátartozó hüvellyel együtt, továbbá a szurony-tokot. Ez a kettős megoldású szuronypapucs viselet viszont nem túl gyakran látható korabeli fényképeken.

A századfordulóra ezek a fegyverek hadászati szempontból már nem feleltek meg a kivánalmaknak, elhasználódtak, elavulttá váltak, és a hazai hadi ipar fejlődése lehetővé tette, hogy egy modern 1895.M.8 mm Mannlicher karabélyra essen a választás. Az idáig használt, a csendőrség számára kiadott Kropatschek-, valamint az elavult tipusú 1888/90 és 1890 M. ismétlőpuskákat fokozatosan lecserélték Mannlicher karabélyokra a gyalogos és lovas csendőr alakulatoknál is. 1905-től a gyártással a Budapesti Fegyver és Gépgyárat (F.G.GY.) bízták meg. A Magyar Királyi Csendőrségnek kiadott ismétlőkarabélyokhoz rendszeresített újabb fajta szurony lényegesen különbözött a katonaság által használt késszuronytól. A szurony markolata és védvasa megegyezik az 1895.M Mannlicher legénységi tipusú oldalfegyverével, pengéje viszont az 1854.M Lorenz döfőszuronyéhoz hasonló.


A diófából készült markolathéjakat két átmenő alátétes szegeccsel rögzítették. Ezt a fajta, a csedőrségnek gyártott „csendőrségi döfőszuronyt” eredetileg úgy tervezték, hogy méretei miatt alkalmas legyen feltűzött állapotban egy esetleges támadó távoltartására. A szurony teljes hossza tokkal együtt 662 mm, mig a kizárólagos szurony hossz 563mm. A különlegesen kialakított penge 445mm, a védvastól kezdődően mind két oldalán a csúcs felé keskenyedő bordában végződik. A szuronypengének a markolat felé eső széleit kiélesítették, 170-180 mm hosszan. Ezzel a megoldással akarták megnehezíteni, hogy a támadó a szuronyt a fegyverről lehúzza. Gyakori megoldásként még a markolatkupak alsó felébe egy hernyó menetes csavart tettek, aminek behajtása még pluszban a rögzítést szolgálta. A szuronypenge hegy felé eső szélső bordái 260 mm hosszan tompák, nincsenek élezve, ezáltal csak döfésre alkalmas. A szuronyhüvely anyaga acélbádog, gömbbel az alsó végén. Szájkarika része két szegecsel rögzített, a penge keresztmetszetére kialakított két rövid laprugóval ellátott fém betét. A tok akasztója 56mm hosszú, mérete eltérő a normál szabvány szuronytok akasztóktól. Ezekből a tipusú szuronyokból nem gyártottak tiszti kampóval és bojtkengyellel ellátott változatot. A szurony védvasán a beütött jelölés egy CS. betű (csendőr), és a hozzá tartozó fegyverszám.
Az I. világháború során az 1890-es években létrehozott tábori csendőrség végezte a rendészeti feladatokat a Monarchia közös hadseregében. Egy érdekes momentum még hozzájárult az ezideig a csendőrségnél használt döfőszurony penge tipusok történetéhez. 1911- től a Monarchia több tizezer 1854.M.Lorenz döfő szuronyt, valamint 1867.M különcsapat döfőszuronyt adott át a Németországnak, a hozzá való hüvelyekkel együtt, segítségképpen a szükségszurony gyártáshoz. Ezen döfőszuronyoknak a pengéjéből tele-fémmarkolatos, különböző típusú szükségszuronyokat gyártottak az egyes tartományi gyalogsági alakulatok részére.

A csendőrség részére a fegyverzethez tartozó szuronyokat 1910-től elsődlegesen a Fegyver és Gépgyár Rt. Budapest gyártotta (F.G.GY.). A későbbi időszakban már más beszállítók is ellátták felszereléssel a hadsereget. Ilyen gyártó volt pld. Zelinka János & Fia Kardgyárosok, Budapest, valamint a Császári és Királyi hadsereg szállitói (Bécs, Ramsau, Prága.) Továbbá ismert gyártó volt még Wlaszlovits Stós (TS.STCS.), valamint Pacholek György, Kardgyáros, Budapest.
Az 1918. novembere és 1920. között bekövetkezett események, és a csendőrség időszakos feloszlatása, részben követhetetlenné teszik, hogy az addig használt csendőrszuronyok mellett milyen más tipusú szuronyt alkalmaztak az újjászervezett csendőr alakulatoknál. Az I. világháború utáni időszakban a hazai fegyvergyártás hónapokig erősen korlátozva volt, ezáltal a szuronygyártás is a minimálisra csökkent. Ezalatt rövidített csendőr szuronyok is készültek, hivatalos gyártó és átvevő beütéssel. Ezen a rövidített példányon a fegyverszámot a védvasba ütötték, és a CS. jelzés a markolat kupak tetején látható.


A megmaradt csendőrszuronyok gyártó és átvevő jegyeiből arra lehet következtetni, hogy Fegyver és Gépgyár, Rt. Budapest (F.G GY.) továbbra is gyártott a csendőrség részére szuronyokat. A szuronyokon lévő gyártó jelölés mindenkor követhetővé teszi, hogy a gyártó abban az időszakban milyen néven van bejegyezve, és milyen átvevő címert használtak. A két világháború közti időszakban, 1927-ben megalakultak a csendőriskolák tanosztályai, majd 1933- ban a repülőtéri különitmény, 1940-ben a vasúti, és 1942. április 1-én a vizi csendőrség. Létrehozták továbbá az önálló igazgatási szervezetként működő gödöllői és kenderesi csendőr különitményt is. A csendőrök ruházata és a fegyverzete honvédségi volt, a rangjelzéseket és a jellegzetes csendőrkalapot megtartották. Az 1935. év novembere után gyártott csendőrségi szuronyok sok esetben egy új megjelöléssel és átvevővel kerültek ki a fegyvergyárból. A gyár új neve Fémárú, Fegyver és Gépgyár Rt. (F.F.G.).

Az új megjelölés mellett még ismertek a (Bp.21.) BUDAPEST.35.M. kis és nagy magyar koronás címer jelölések. Meg kell még említeni, hogy az újjászervezett csendőrség különböző alakulatai az M.1895 Mannlicher puska és karabélyok mellett használták még az M.1931,M.1935 ismétlőpuskákat a hozzá rendszeresített Mannlicher késszuronyokkal. A II világháború során pedig a különleges határőrizeti és rendfenntartó, valamint tábori csendőr alakulatokat M.1939.M.1943. Király géppisztolyal szerelték fel, a hozzá kiadott M.35 szuronyokkal.

Haász Lőrinc Gyűjtő