Csendőr rendfokozatok

Tábori sapkához kapcsolódó rendfokozati és egyéb jelzések:

A tábori sapka: áll a fejrészből és a Bocskai-díszből. A felsőrészből és a két oldalrészből összevarrott fejrész a legénységi sapkánál tábori zöld bélésvászonnal, a rangosztályba nem sorolt havidíjasoknál, a tiszteknél és hasonló állásúaknál hason színű gyapot bélésszövettel (vagy klottal) van bélelve és a belső alsó széle mentén verítékbőrrel borítva.
A fejrész előrészén a sapkarózsa és a rendfokozati jelek vannak alkalmazva. A 3 cm. átmérőjű és kb. 8-10 mm vastag domborított sapkarózsa az őrmesteren aluli legénység részére tábori barnára oxidált tombakból (pótlásul horganybádogól) vagy tábori barnára, bevont horganyozott vasbádogból van sajtolva; a rózsa belseje nemzeti színben van díszítve, az őrmesteren felüli legénységi és rangosztályba nem sorolt havidíjasok részére szorosan zárkózó ezüst-, a tisztek és hason állásúak részére aranysodralékból készült, közepén nemzeti színű, domborított zománc betéttel. A színek vízszintesen helyezkednek el.

A sapkarózsa és a gombok színe határozta meg a rendfokozati kategóriához való tartozást:

1. csendőr őrmester alatti legénységi rendfokozatok (próba csendőr, tizedes, szakaszvezető) „tábori barna”
2. őrmester és azon felüli rendfokozatok (őrmester, törzsőrmester, tiszthelyettes –a mai megfogalmazás szerint főtörzsőrmester, alhadnagy)
„ezüst”
3. tisztek és hasonló állásúak részére (zászlós, hadnagy…… legnagyobb tábornoki rendfokozatig)
„arany”

Rendfokozati jelek a sapkán:

A rendfokozatok a tábori sapkán rendfokozati csíkokkal és rendfokozati paszományokkal jelöltetnek meg. A rendfokozati csíkok és a paszományok a sapka első részére a sapkarózsa alá derékszög alakban varratnak fel.

A rendfokozatok feltüntetésére a következő jelek szolgálnak:

1. Próbacsendőrök és csendőröknél: Próbacsendőrök a próbaszolgálati idő alatt a honvédségtől magukkal hozott rendfokozati jelet a sapkán is megtarthatják, kivéve az őrmesteri és ennél magasabb rendfokozatot. Csendőrök acél zöld alapon 3 keskeny 3 mm. széles buzérvörös posztó csík. A rendfokozati jelzések és a sapka rózsa valamint a „Bocskai dísz” alatt található acél zöld alapon lévő buzérvörös rendfokozati csíkok illetve a „Bocskai dísz” alap buzérvörös rátét háromszöge katonai egységhez való tartozást jelezték konkrét helyzetben csendőrség, mint katonai egység.

A „Bocskai dísz” leírása: a vízszintesen és részarányosan elhelyezett 3 topánzsinór Bocskai-dísz a sapka baloldalán a nyakvédőre a felső szélén 4,5 cm. széles és a sapka alsó szegélyéről 1 cm-re alkalmazott hegyére állított háromszög alakban lenyúló, a csendőrségnek megfelelő színű és minőségű hajtókaposztó darabra akként van felvarrva, hogy a hajtókaposztó darab hosszközepe a sapka bal oldalának 2 ötödére essék. A topánok 2 gömbölyű és egyenként 3 mm. vastag zsinórból készülnek, melyeket közepükön egy szövött gyűrű tart össze, végükön pedig a zsinór anyagából készült galambkosárkák borítanak.
A topánzsinór hossza: felső zsinór 5,6 cm, középső 4,4 cm., az alsó 3,4 cm.

A sapka-topánok (zsinórozás és galambkosár) anyaga:
• tiszteknél és hasonló állásúaknál arany,
• a rangosztályba nem sorolt havidíjasoknál és a legénységnél őrmestertől felfelé ezüst,
• a többi legénységnél tábori barna gyapjú (vagy cérnázott pamut) fonal.
Természetesen, ha csendőri állományba tartozókról van szó elmaradhatatlan tartozék a kakastoll dísz.

Csendőr szakaszvezetői rendfokozat

2. Tiszthelyettesek és altisztek: Őrmester 1, törzsőrmester 2, tiszthelyettes 3 ezüst csík, egyenként 3 mm szélességben.
Alhadnagyoknál egy 6 mm széles ezüst sáv.

3. Tiszteknél (hasonmásoknál):
Hadnagy 1 keskeny 4.5 mm rendfokozati csík, főhadnagy 2 keskeny 4,5 mm rendfokozati csík, százados 3 keskeny 4,5 mm rendfokozati csík.

Őrnagy 1 széles 8 mm rendfokozati paszománnyal bővül a rendfokozati jelzés plusz 1 keskeny 3 mm rendfokozati csík, alezredes 1 széles 8 mm rendfokozati paszomány és 2 keskeny 3 mm rendfokozati csík, ezredes hasonló az alezredeshez, de ott 3 keskeny 3 mm rendfokozati csík látható. A tisztek (hasonló állásúak) rendfokozati csíkjai és paszományai aranyfonatból készülnek.

Tábornoki sapka rangjelzése, itt egy szélesebb aranyszínű rendfokozati paszomány, ami mellett keskenyebb rendfokozati paszomány csíkok jelzik a konkrét tábornoki rendfokozatot egy csík vezérőrnagy, két csík altábornagy és három csík vezérezredes.

A Magyar Királyi Csendőrségnél általában a csendőrség felügyelője viselt tábornoki rendfokozatot, utolsóként vitéz Faragho Gábor csendőr vezérezredes. A tábornokok vonatkozásában egyedi jellegzetesség a „”Bocskai jelzést” körül ölelő tölgyfa koszorú.

Érdekességként álljon itt egy két gondolat vitéz Faragho tábornokról: 

1942. augusztus 1-től tábornok (vezérőrnagy). 1942. szeptember 15-ig a csendőrség felügyelője. 1943. február 1-től altábornagy. 1944. július 1. és október 16. között a csendőrség és rendőrség felügyelője. 1944. szeptember elsején vezérezredessé léptetik elő, 28-án fegyverszüneti küldöttség élén Moszkvába indult, visszamenőlegesen ettől az időponttól vezérezredes. Október 11-én aláírta Magyarország nevében az előzetes fegyverszüneti egyezményt. A nyilas hatalomátvétel után rendfokozatától megfosztották.
Háború után, mint a moszkvai munkabizottság tagja részt vett a kormányalakításról is folyó tárgyalásokon. 1944. december 22. - 1945. július 21. az Ideiglenes Nemzeti Kormányban közellátásügyi minisztere, majd elérte őt is a –csendőrsors – a kommunista hatalom mindentől megfosztotta és haláláig 1953.12.22. kitelepítettként Kecskemét környéki tanyán élt.