Csendőr ruházat

A csendőr egyenruha kialakítását a nemzeti jelleg, gyakorlatiasság és rendet s tiszteletet sugárzó megjelenés szempontjai vezették.

Az 1881. február 14. napján szentesített megalapításától kezdve a magyar királyi csendőrséget a kakastollas kalap jellemezte, mely az éberséget, harciasságot hivatott jelezni.
Zubbonyukon félgömb alakú gombokat, és meggyvörös zsinórzatot viseltek.
Bár a csendőrök egyenruhája hasonlított a honvédségben használthoz, 1906. évben a fekete lakkszíj helyett már barna krómbőr lakkszíjat viseltek, s 1916 után a ruhájukon levő buzérvörös hajtóka alá sötétzöld alátét is került.

A Bocskai sapkát és a barna színű, derékban szabott, koronás gombokkal ellátott zubbonyt 1921. évben vezették be. Eredetileg a ruházatot csukaszürke színre tervezték, azonban anyagi okok miatt végül maradt a barna színű ruházat.

A csendőrök évente 2 alkalommal vásárolhattak ruházatot, ezen alkalmakkor nem csak a felső öltözetet, hanem alsóneműt, lábbelit és felszerelési tárgyakat. A ruhákat minden esetben méretre készítette egy szabó, így biztosítva a csendőrség mindenkori kifogástalan megjelenését. Ezen ruházat és felszerelés az idő múlásával (a szolgálati idő alatti ú.n. általány- megtakarítás) a csendőr személyi vagyonává vált. A megtakarított összeghez egy csendőr 2 alkalommal juthatott hozzá: nősüléskor és nyugdíjazáskor. Éppen ezért a csendőrök nagyon vigyáztak öltözékükre, megjelenésükre.

Szégyen volt, ha a rendszeres szárnyparancsnoki szemle alkalmával, ruházati és felszerelési ellenőrzés során hibát vagy hanyagságot találtak. Ekkor a csendőr utasítás kapott azonnali hatállyal a ruházat illetve felszerelés cseréjére.

Rendszeresített ruházati és felszerelési cikkek:

1. Tollas csendőrkalap

2. Sapkák:

a) tábori sapka: A tábori sapka a fejrészből és a Bocskai- díszből áll.
b) fehér nyári sapka: A fehér nyári sapka kizárólag tisztek (hasonlóállásúak) részére van rendszeresítve.
c) fekete sapka: A tisztek és hasonlóállásúak részére. A fekete sapka szolgálaton kívül, valamint irodai szolgálatban a tábori ruházathoz is viselhető, azonban a tábori sapka is hordható ezen alkalmakkor.
d) Társasági sapka: Az összes legénységi állományúak részére.

3. Dolmány: Csak a rangosztályba sorolt havidíjasok részére van rendszeresítve.

4. Zubbonyok:

a) Társasági zubbony: A társasági zubbony, - mint a dolmány- az összes csendőrtisztek (hasonlóállásúak) részére rendszeresítve van.
b) Táboribarna zubbony:
- legénységi
- tiszti
c) Nyári fehér zubbony: kizárólag tisztek (hasonlóállásúak) részére van rendszeresítve.

5. Nadrágok:

a) Táboribarna pantalló: csak a legénységi állományúak részére van rendszeresítve.
b) Fekete pantalló: A fekete pantalló a tisztek (hasonló állásúak) és az őrmesternél magasabb rendfokozatú legénység részére van rendszeresítve.
c) Fehér nyári pantalló: A tisztek (hasonlóállásúak) részére rendszeresítve van, a legénységi állományúak részére viselésre - egyszerű és kényelmes öltözethez - megengedve.
d) Táboribarna lovaglónadrág: bőrfolt nélküli táboribarna lovaglónadrág a tisztek (hasonló állásúak) és a lovas csendőrlegénység, valamint a közlekedési őrsökre beosztott motoros állományú csendőrlegénység részére van rendszeresítve.

6. Köpeny:

a) Gyalogcsendőr (legénységi) köpeny
b) Lovascsendőr (legénységi) köpeny
c) Tiszti köpeny

7. Csendőrségi ujjas vállgallér: csak a legénységi állományúak részére van rendszeresítve.

8. Mente: Az összes tisztek és a lovas csendőrök részére van rendszeresítve.

a) Lovascsendőr legénységi mente
b) Tisztek mentéje

9. Lábbelik:

a) Csendőrségi hosszúszárú csizma
b) Csendőrségi félszárú csizma

10. Sarkantyúk:

a) Felcsatolható sarkantyú
b) Egyszerű sarkantyú

11. Talpaló: A talpaló viselése a sarkantyú viselésére jogosult tisztek részére kötelező az egyszerű sarkantyú és a sarkantyúpánt viselésekor, egyébként - az egyszerű és kényelmes öltözethez - úgy szolgálatban, mint szolgálaton kívül, ha egyszerű sarkantyút nem is viselnek, meg van engedve. Színe csak fekete lehet.

12. Fehérneműek: Legénység. részére rendszeresítve van a pamutvászonból készült: széles ujjkézelőkkel ellátott ing, vászonszalagokkal összeköthető gatya, zsebkendő és négyszögalakban szabott kapca.

13. A téli óvócikkek:

a) Téli gyapot ing
b) Téli gyapot alsónadrág

14. Kesztyűk:

a) Fehér szarvasbőrkesztyű: legénység részére
b) Táboribarna juhbőrkesztyű: tisztek részére

15. Nadrágszíj

16. Kardkötő:

a) Tiszti kardkötő
b) Altiszti kardkötő
c) Csendőr lovassági kardkötő

17. Szuronybojt:

a) Tiszti arany szuronybojt
b) Altiszti ezüst szuronybojt
c) Táboribarna szuronybojt

18. Kardbojt:

a) Tiszti arany kardbojt
b) Altiszti kardbojt
c) Táboribarna kardbojt

19. Derékszíj:

a) Gyalogsági derékszíj
b) Lovassági derékszíj

20. Bőröv vállszíjjal: A bőröv vállszíjjal - szolgálati jelvényként - az összes csendőr csapat- és gazdászati tisztek, valamint a csendőr állatorvosok és az altisztek közül az összes alhadnagyok és a szakaszparancsnoknak kinevezett tiszthelyettesek részére van rendszeresítve.

21. Személyi segédtiszti jelvény

22. Nyakszegély

23. Válltekercs: A puskával ellátottak zubbonyára válltekercs van rendszeresítve.

24. Bokakötők

25. 1926. M. Csendőrségi hátibőrönd és főzőcsésze vászontokkal

26. Bőrruházat: a közlekedési őrsök állományába tartozók részére a rendes ruházaton felül: 1928. mintájú bárányszőrmés vendéggallérral ellátott bőrkabát, a posztónadrág felett viselendő bőrnadrág (pantalló), bőrsapka kakastollas- tollforgóval, fejvédő, bőrkesztyű és bőrlábszárvédő. Ezenkívül a közlekedési őrsök emberei szilánkmentes triplex- szemüveggel, talpszegek és patkó nélküli, levarrt nyelvű bakanccsal és vízálló szerelőruhával is fel vannak szerelve. A bőrruházatot a közlekedési őrsök motoros állományú legénysége csak a motorkerékpáron (gépkocsin) teljesített szolgálat ideje alatt viselheti.

27. Kardhordó kamó: a lovas csendőrlegénység részére van rendszeresítve

28. Kerékpárra szerelhető kardtartó

29. Járőrvezetői jelvény

30. Jelsípzsinór a jelsíppal

31. Járőrtáska

32. Szurony- és csendőr gyalogsági kard- hüvelytáska

33. Tölténytáska

34. Pisztolytáska

35. Pisztoly hordzsinór

36. Kötözőszíj: a polgári ruhás nyomozó csendőrök részére – a kézbilincs helyett – van rendszeresítve

37. Kézbilincs

38. Rendszeresített egyéb felszerelési cikkek: pl. lőszer és tisztítószerelés, lószerelvény, stb.

„Minden újonnan belépő csendőr számára ruházata kiállítása czéljából, az első tömegbetét az államkincstár részéről adatik, s a további beszerzések, valamint meglevő ruházata fenntartására a csendőri évi átalányt kap.
Ezen összegek mérve, az anyagok árához képest, a belügyminister által időnkint határoztatik meg. Fegyverrel, szerelékkel és lőszerrel a csendőr, a lovas ezen felül még lóval is, az állam részéről láttatik el.”
„A csendőr-kerületi parancsnok köteles arról gondoskodni, hogy a legénységnek ruházata, szerelvénye és fegyverzete a szabályoknak megfelelő és kifogástalan állapotú legyen.”

„A m. kir. csendőrség első szolgálati egyenruhájának a színe sötét alapszínű- acélzöld volt tele zsinórral és fénylő pitykegombokkal.
A füstnélküli lőpor alkalmazásával a lőhatás távolsága növekedett és ez váltotta ki a láthatatlanságra való törekvést. A láthatatlanságra való törekvés az oka annak, hogy ma csaknem valamennyi nemzet katonaruhájának a színe már alig különbözik egymástól; valamennyi a terephez s a környezethez legjobban simuló barna zöld és szürke színkeverékből álló színárnyalatok közül való (mimikri).
A volt monarchia hadseregében a világháborút megelőző évek csukaszürke egyenruhája jelentette ennek a fejlődésnek a kezdetét. A csendőrség a világháború alatti alkalmazásakor, vette át ennek az elvnek az alkalmazását és azóta lepést tart a honvédségi egyenruha színváltozásával, amelynek egy-egy lépcsője a táborizöld és táboribarna.”

„Tisztek (hasonlóállásúak) a részükre rendszeresített és viselésre megengedett ruházati és felszerelési cikkeket maguk kötelesek beszerezni.”

„Legénységi állományúak (karpaszomány viselésére jogosultak kivételével) kamgarn szövetből készült ruházati cikkeket - a részükre rendszeresített könnyű nyári szövetből készült ruha kivételével - nem viselhetnek és a fehér vászon nadrágon kívül más ruházati cikkeket magánúton nem szerezhetnek be.”
„A csendőrség szolgálati egyenruházatának a színe: táboribarna, minősége: csendőröknél és próbacsendőröknél közönséges, őrmestereknél és törzsőrmestereknél, valamint a rangosztályba nem sorolt havidíjasoknál félfinom, tiszteknél (hasonlóállásúaknál) finom. Valóságban - a teljesen egyöntetű öltözködés céljából -az összes legénységi állományúak félfinom minőségű anyagból készült tábori barna egyen ruhát hordanak.”

„A tollas csendőrkalap a "csendőr"-nek elválaszthatatlan külső jelképe és egyidős a csendőrséggel. A gazdászati tisztek és csendőr állatorvosok kivételével a csendőrség összes tagjai részére rendszeresítve van.”