Category Archives: Elnökségi ülések

Elnökségi ülés 2020.01.30.

A Magyar csendőr Bajtári Egyesület soron következő elnökségi ülését 2020. január 30-án 10.00 órai kezdettel a Bubapest Kerepesi út 29/B számú épület BEOSZ tanácstermében tartotta. A szokásos az egyesületi törvényben meghatározott formai követelmények ellenőrzése után az egyesületünk elnöke vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Megválasztottuk egyhangú döntés alapján…
Tovább olvasom

Meghívó elnökségi ülésre 2020.01.30.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnökségi ülését 2020.01.30-án 10.00-tól 13.00-ig tarja a: Budapest, Kerepesi út 29/B (Hm objektum) VII. épület 1. emeleti BEOSZ tanácstermében Tervezett napirendi pontok: Megnyitó (Ima, csendőr induló, elnökségi ülés határozatképességével kapcsolatos teendők és napirendi pontok elfogadása) Tájékoztató a 2020 január 14.-i központi csendőrnap előkészítéséről és programról. Előterjesztés személyi és egyéb kérdésekről,…
Tovább olvasom

Elökségi ülés 2019.12.12.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület soron következő elnökségi ülését 2019.12.12-én 10 órai kezdettel a 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. szám alatti laktanya BEOSZ tanácstermében tartotta. Az ülést elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes nyitotta meg, megállapította, hogy határozat képesek vagyunk és ezt követően megválasztásra került a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő személye. Legvégül egyhangúlag elfogadtuk…
Tovább olvasom

Elnökségi ülés 2019.12.12.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnökségi ülését 2019.12.12-én 10.00-tól 13.00-ig tarja a: Budapest, Kerepesi út 29/B (Hm objektum) VII. épület 1. emeleti BEOSZ tanácstermében Tervezett napirendi pontok: Megnyitó (Ima, csendőr induló, elnökségi ülés határozatképességével kapcsolatos teendők és napirendi pontok elfogadása) Beszámoló jelentések, (szervezeti és pénzügyi) hozzászólások, javaslatok és szavazás. évi csendőrnap előkészítése, javaslatok és szavazás.…
Tovább olvasom

Elnökségi ülés 2019.10.03.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége 2019. október 3-án 10 órai kezdettel elnökségi ülést tartott a Budapest, Kerepesi út 29/B szám alatt lévő HM objektum BEOSZ tanácskozó termében. Az ülést vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes elnök úr megnyitójával indult, közösen elénekeltük a csendőr indulót. Az elnök úr megállapította, hogy az ülés határozatképes, ezt követően…
Tovább olvasom

Elnökségi ülés 2019.10.03.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnökségi ülését 2019.10.03-án 10.00-tól 12.30-ig tarja a: Budapest, Kerepesi út 29/B (Hm objektum) VII. épület 1. emeleti BEOSZ tanácstermében Tervezett napirendi pontok: Megnyitó (Ima, csendőr induló, elnökségi ülés határozatképességével kapcsolatos teendők és napirendi pontok elfogadása) Beszámoló jelentések. (szervezeti és pénzügyi)  Egyéb szervezeti kérdések, feladatok azok megvitatása, elfogadása.  Koszorúzás. Száz éve…
Tovább olvasom

Alakuló elnökségi ülés 2019.01.21.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület alakuló elnökségi ülését 2019.01.21-én 10.00 órai kezdettel tartotta a szokásos helyen a Budapest, Kerepesi út 29/B HM objektum VII. épület 1. emeleti BEOSZ tanácstermében. A meghívott elnökségi tagok a határozatképes létszámban megjelentek az ülés kezdő időpontjában, így pontosan 10.00 órakor megkezdhettük munkánkat. Az elnöki megnyitó kapcsán vitéz Ságvári Pál nyugállományú…
Tovább olvasom

Elnökségi ülés 2019.01.21.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület alakuló elnökségi ülését 2019.01.21.-én 10.00-tól 13.00-ig tarja a: Budapest, Kerepesi út 29/B (Hm objektum) VII. épület 1. emeleti BEOSZ tanácstermében. Tervezett napirendi pontok: 1. Megnyitó (Ima, elnökségi ülés határozatképességével kapcsolatos teendők) 2. 2019. évi Csendőrnap előkészítése és rövid tájékoztató a MCSBE szervezeti, pénzügyi helyzetéről. (hozzászólások, javaslatok határozathozatal) Kiegészítő információk: A…
Tovább olvasom

Elnökség ülés 2018.10.31.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége 2018. október 31-én 10 órai kezdettel Budapest, Kerepesi út 29/B HM objektum VII. épület 1. emelet BEOSZ tanácstermében megtartotta soros ülését.

Az ülést egyesületi elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megnyitójával kezdődött. Az elnökségi ülés formai követelményeinek megállapítását - határozat képesség, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők egyhangú megválasztását – követően közösen elimádkoztuk a szokásos hitvallásunkat.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

A meghívóban foglalt napirendi pontoknak megfelelően az elnök beszámolt az előző elnökségi ülés (Szécsény kihelyezett ülés) óta eltelt időszak kapcsán végrehajtott feladatainkról. Rövid tájékoztató hangzott el a MCSBE szervezeti és pénzügyi helyzetéről.
Az elnökség egyhangú igen szavazatával döntés született két tagfelvételi kérelmét benyújtó tagjelölt Lakatos Istvánné és Tóth Kálmán csendőr leszármazottak felvételéről az egyesületbe. Mind ketten a kalocsai 36-os számú csendőr őrs állományát erősítik a továbbiakban.

A következő napirendi pontként a törvényi előírásoknak megfelelően a küldött közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok, beszámolók előterjesztésére került sor, ugyancsak az elnök úr előterjesztésében.

A tisztújító közgyűlés időpontjaként 2018. november 30-ka lett meghatározva a helyszín a BEOSZ tanácsterme.

A jelen lévő elnökségi tagok egyenként nyilatkoztak, hogy a továbbiakban vállalják-e a további elnökségi tagsággal kapcsolatos feladatokat, az elnöki felkérésre arról is beszámoltak mik azok a javaslatok amik előre vinnék az egyesület munkáját. Sok értékes és előremutató javaslat született.

A teljesség igénye nélkül, fontosnak tartottak a hozzászólók, hogy vitéz Ságvári Pál elnök úr a végleges és alkalmas elnök megtalálásáig lássa el az elnöki feladatokat akár ügyvezető elnökként, majd örökös tiszteletbeli elnökként.

A hozzászólók azt is fontosnak tartották, hogy a jövendő elnökségi tagok vonatkozásában konkrét feladatkörök legyenek meghatározva, az elnök úr kiegészítésében kiemelte a területi szervekben tevékenykedő tagtársaink bevonását az elnökség munkájába, a külső kommunikáció vonatkozásában nagyon fontosnak érezte a honlapunkon és a facebook profilunkon a tevékenységünket és a csendőrség népszerűsítő tartalmak megjelenítését.

Nagyon megható epizódként említhető az elnökségünk két aktív és leg elkötelezettebb tagjának a felszólalása akik, jelesül vitéz Harmatos László tagtársunk aki felszólalásában hithű magyarságáról tett tanúbizonyságot példát állítva jelenlegi fiatalság és elénk a hazaszeretetből és a csendőrségi eszmeiség szolgálatából. És nem utolsó sorban vitéz Fodor Pál tagtársunk aki idős kora ellenére aktív és fontos tagja egyesületünknek, fontosnak tartotta a szerény anyagi helyzete ellenére 100.00 Ft-t pénzadománnyal támogatta az egyesületünket.

Végezetül az elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az elnök úr által előterjesztett javaslatokat és előkészítő anyagokat.

Az ülés végén Esküdt Lajos nyugállományú honvéd ezredes a BEOSZ elnökhelyettese tájékoztatta a megjelenteket a szervezettel kapcsolatos eseményekről és változásokról.

Híven, Becsülettel, Vitézül!

Tóth Csaba

Képek a rendezvényről: