Category Archives: Magyar Csendőr 2021. évi számok

MAGYAR CSENDŐR 2021. ÉVI SZÁMOKEgy kis történelmi visszatekintés:

Magyarországon 1881-ben a parlament megszavazta a Magyar Királyi Csendőrség felállítását.

A testületre az 1881. évi II. és III. törvény vonatkozott. Az uralkodó a törvényt 1881. február 14-én szentesítette. Az új szervezet 1882. január 1-jén kezdte meg működését. A csendőrség tehát közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtest volt.

Feladatának rendelték a működési területén a személy- és vagyonbiztonságot fenntartani, a békét és közrendet megóvni, a büntető törvények, rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a véletlenségből vagy bármily természetű mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat lehetőleg megakadályozni, a megzavart rendet és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket felderíteni, feljelenteni, és a bíróságnak vagy más hatóságnak átadni.

A rendvédelmi szervezet az idők folyamán a kor egyik legeredményesebben működő alakulatává vált, amit világszínvonalon is elismertek.   

A Magyar Királyi Csendőrség állományának egy jelentős része a szovjet csapatok elől hátrálva a németekkel együtt elhagyta az ország területét és a háború befejezésekor a nyugati szövetségesek által megszállt ausztriai és németországi területeken tartózkodott. Majd Amerika, Kanada, Ausztrália és számos ország területén szétszóródva keresett magának és családjának tisztes megélhetést. Nem feledve régi

NEMZETÜKET, HAZÁJUKAT, BAJTÁRSAIKAT

és ehhez kötődő esküjüket. A száműzetés során a kapcsolattartás egyik formája volt a "BAJTÁRSI LEVÉL", a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület megalakulását követően vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes alapító elnök fontosnak tartotta ennek a hagyománynak a folytatását, mint a "MAGYAR CSENDŐR" kiadvány megjelentetését.

 

Ennek kapcsán ajánljuk a következő ez évi kiadványainkat:

 

MEGJELENT A MAGYAR CSENDŐR
KIADVÁNYUNK 2021. ÉV
ELSŐ SZÁMA

 MEGJELENT A MAGYAR CSENDŐR
KIADVÁNYUNK 2021. ÉV
MÁSODIK SZÁMA