Category Archives: Uncategorized

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK

Csókakő Községi Önkormányzat és a Vértesalja Gyermekei Baráti Társaság a Csókakőn eltemetett II. Világháborús 42 Névtelen Magyar Katona és a Hazatérő Katonák Emlékművének felavatási és felszentelési ünnepségét tartották meg Szent István ünnepének másnapján 2021. augusztus 21-én, ahol részt vett Fűrész György polgármester mellett, Törő Gábor országgyűlési képviselő, a díszőrséget a székesfehérvári 43. Nagysándor József Híradó…
Tovább olvasom

EMLÉKEZTÜNK A MÁRTÍROKRA!

április 20-án délelőtt 7 órakor Nagyvárad felől vonat érkezetta püspökladányi állomásra. Az egyik kocsijában Pongrácz Aladárcsendőrszázados parancsnoksága alatt 30 csendőr utazott, akik Berettyóújfalubana vörös hadsereg egy részét lefegyverezték, illetve a lefegyverzésnél közreműködtek.Az állomáson Gerlei Géza terrorcsapat-parancsnok körülbelül 50 főből álló,gépfegyverekkel felszerelt terrorcsapata vette körül a vonatot,akik a csendőröket leszállították, s az állomásfőnöki iroda előtt felsorakoztattákőket.…
Tovább olvasom

Meghívó 2020. október 23.-i megemlékezésre

Tisztelt Bajtársaim! Az előző évek hagyományinak megfelelően szeretnénk főhajtással, gyertya meggyújtásával és a kegyelet koszorújának elhelyezésével tisztelegni az 1956 hőseinek, mártírjainak, köztük a volt csendőröknek, akik esküjüknek híven részt vettek a forradalom és szabadságharcban a Budapest Új Köztemető 301-es parcellájánál. A rendezvény ideje: 2020.10.25. Találkozás helye: temető előtti terület 10.00. Szeretettel várunk minden tagtársunkat, akiknek,…
Tovább olvasom

Második Ezer Év

Kárpát-Medencei összkulturális rendezvény Trianon századik évében Balogh Tamás bajtársunk kezdeményezésére a várpalotai Trianon Múzeum meghívott, mint hagyományőrző Magyar Királyi Csendőröket a Nagy Magyarország Parkba rendezett szabadtéri történelmi kiállításra egy történelmi kor szereplői ként. A megnyitó után mi vezettük fel a hagyományőrző csapatokat katonazenére a stilizált jurtához, ahol a trianoni rablóbéke képeit láthattuk majd cigány zeneszó…
Tovább olvasom

MCSBE Pozsonyi Tb. őrsének tevékenysége

MCSBE Pozsonyi Őrsét képviselve az emlékezés virágait helyeztem el július 11-én pozsonyligetfalui nyugati hadifogságból haza térő 90 magyar levente, tanárai meggyilkolásának emlékműnél. Arról a tömeggyilkosságról van szó, amelyet ismeretlen katonák 1945. július végén (vélhetően a július 24. és 27. közötti napokban) követtek el a szlovák-osztrák határon felépített légvédelmi erődítmény egyik betontankja közelében. Bővebben itt:Magyar Nemzet…
Tovább olvasom

XXXV. magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia Ópusztaszer

2020. IX. 10-én (csütörtökön) 1000 órai kezdettel az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területén (6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.) megtartásra került a „Mögötted a törvény, előtted is az legyen!” A Magyar Királyi Csendőrség és kora című konferencia, melyen a MCSBE képviselői is jelen voltak. [ngg src="galleries" ids="34" display="basic_slideshow"]
Tovább olvasom

Vitézavatás 2019

2019.09.07-én a jogfolytonos Vitézi Rend felkérésére Balog Tamás bajtárs vitézavatáson vett részt Budapesten, a városmajori Jézus Szíve templomban. A vitéz József Károly vezette rend avatási szertartásán díszőrség tagja volt. Az ünnepség után sokan érdeklődtek a csendőrség és az egyesületünk iránt. Sőt még ígéretet kaptunk az egyik rendi tagtól arra vonatkozóan,hogy megkeresnek egy kelet-magyarországi csendőrsírral kapcsolatban…
Tovább olvasom

Ismét a Szent Jobb körmenetben a magyar csendőrök

1945 előtt a Magyar Királyi Csendőrök minden évben szakasz erejű csendőr alegységgel, zárt rendben vonultak fel a körmenetben. Kitüntetésnek számított, melyik csendőrkerületből képviselhették a testületet. Ez év augusztus 20-án mint 14. éve minden alkalommal hagyományainknak megfelelően felszentelt csapatzászlónkkal, kifogástalan csendőröltözetben képviselhettük elődeinket, a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségét, a testület dicső hagyományait.        …
Tovább olvasom

Doni áttörés évfordúlójára emlékezünk

1943. január 12.   A magyar haderő a Don-folyó egyik kanyarulatában –az un. voronyezsi, urivi kiszögellésben- egy 200 km-es frontszakasz védelmét látta el. A szovjet hadvezetés –felismerve a velük szemben álló soknemzetségű haderők gyenge felszereltségét, korlátozott ellenállóképességét- 1943 januárjában a magyar frontszakaszon indított offenzívát. A jelentős emberi és technikai erőfölény birtokában a Vörös Hadsereg két…
Tovább olvasom

vitéz békesi Koós Ottó 103. születés napja

Koós Ottó 1915. december 3-án született Bécsben. 1938-ban avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián;1941-ben önként jelentkezett harctéri szolgálatra; 1944. január 1-jén századossá léptették elő. 1944. októberében Ungvár környékén szovjet hadifogságba esett. Tizenegy éven keresztül végzett kényszermunkát a Gulag rabtelepein. 1955 novemberében tért haza Magyarországra: előbb a jászberényi börtönben, majd a Budapesti Gyűjtőfogházban tartották fogva. 1956. október…
Tovább olvasom