Működési szabályzat

A MCSBE az 1989. évi II. tv. hatálya alá tartozó szervezet. Működése, gödöllői bejegyzett székhellyel, 2003 évben törtét megalakulástól kiterjed az egész ország területére. Alapvető feladata a kiváló őrtestület hagyományainak ápolása. Ezen belül állami, egyházi, katonai, csendőr, ünnepeken, önkormányzati rendezvényeken, kegyeleti szertartásokon való részvételünk m. kir. csendőr, honvéd illetve alkalomhoz illő öltözetben. Különböző kiadványokban népszerűsítjük a m. kir. csendőrséget, csendőr hagyományokat.

A MCSBE önkormányzati elven működő, jogi személy, önálló költségvetéssel és bankszámlával rendelkezik. Tagdíjakból és adományokból tartja fenn magát. Állami pénzbeli támogatásban nem részesül. Politikai pártsemleges.
A hatalmon lévők politikai színezetétől függetlenül szigorúan rendpárti. Minden tevékenységét a magyar nemzeti, m. kir. csendőr és a keresztény értékrend motiválja.

 

Lapunkat a Magyar Csendőr-t negyedévenként jelentetjük meg 2004. március 15-től évente több ezer példányban. Terjesztjük hazánkban, a határainkon túli, és a tengeren túli országokban. Megrendelhető:
H-2011 Gödöllő, Iskola u. 3.
Telefon/fax: +36 57 312 587.
Megrendelőknek csekket küldünk a banki befizetéshez, vagy számlaszámot a banki átutaláshoz.