Elnökségi ülés 2018.04.19

 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_001
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_002
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_003
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_004
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_005
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_006
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_007
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_008
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_009
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_010
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_011
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_012
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_013
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_014
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_015
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_016
 • Elnoksegi_ules_2018_04_19_017

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége soros ülését 2018. április 19-én tartotta a BEOSZ első emeleti tanácstermében 10 órai kezdettel. Az elnöki megnyitót követően a szokásos elnökség ülések formai követelményeinek rögzítésére került sor.

Elnökünk, vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megállapította, hogy az elnökségi ülés a megjelent elnökségi tagok számát tekintve határozat képes, így az ülés megtartásának törvényi akadálya nincs. Sorkerült a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyek megválasztására és a meghívóban előre jelzett napirendi pontok elfogadására.

A megjelent szavazásra jogosultak az előterjesztéseket egyhangúlag elfogadták.

- Első napirendi pontként tagfelvételekre került sor. Az elnök úr két tagjelölt életrajzi adatait ismertette elsőként Kiss Józsefné Szakál Mária felvételi anyaga került ismertetésre. Ő Szakál Elemér volt csendőr főtörzsőrmester, verpeléti őrsparancsnok leánya.
Második jelölt Zilizi Kristóf jelenlegi tagunk Pozsony mellett egy kis faluban élő fia. Mind két tagjelölt részt vett az idei csendőrnapi rendezvényen. Az elnökségi tagok külön-külön szavaztak a jelöltekről mind kettejük vonatkozásában egyhangú döntés született a felvételükről.
- Második napirendi pont keretében ismételten az elnök úr előterjesztésében meghallgathattuk a szervezeti élet ez évi eseményeinek tapasztalatait tartalmazó beszámolót. A csendőrnapi események taglalása kapcsán utólagos kitüntetés átadására került sor.

Elnökségi tagunk, Takács István vehette át kitüntetését utólagosan az elnök úrtól.

A csendőrnapi koszorúzáshoz kapcsolódóan Harmatos László, Matolcsi András és Bánfalvi Miklós javaslatokat terjesztett elő a gördülékenyebb és a katonai alaki szabályok betartásának megfelelő végrehajtás érdekében.

A szervezeti élethez kapcsolódóan megvitatásra kerültek a MCSBE facebook oldalának és Németh Zita távollévő tagtársunk javaslatai, jelesül az összekovácsolást segítő piknik szervezése és a csendőr póló készítése. A hozzászólók mindegyike fontosnak és támogathatónak tartja a kiemelten a fiatalok elérését célzó internetes közösségi médiában való megjelenésünket. Mind annyian hangsúlyozták, hogy fontosak és támogathatók az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések.

Az elkövetkező időszak feladatainak meghatározása kapcsán megvitatásra került a „Kormány ablakkal” kapcsolatos teendők, Magyar Csendőr újság kiadásával kapcsolatos feladatok, ópusztaszeri csendőr őrs kialakításával kapcsolatos anomáliák, 2018. augusztus 20-i körmenet megszervezésével kapcsolatos feladatok és végül 2018. május 18-án Gyöngyösön a Tiszti kaszinóban megnyitásra kerülő csendőr anyagokat is tartalmazó kiállítás megnyitója.

A napirendi pontokra megvitatását követően baráti és bajtársi légkörben zárult az ülés.

„Híven, Becsülettel, Vitézül!”

Comments are closed.