Alakuló elnökségi ülés 2019.01.21.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület alakuló elnökségi ülését 2019.01.21-én 10.00 órai kezdettel tartotta a szokásos helyen a Budapest, Kerepesi út 29/B HM objektum VII. épület 1. emeleti BEOSZ tanácstermében.

A meghívott elnökségi tagok a határozatképes létszámban megjelentek az ülés kezdő időpontjában, így pontosan 10.00 órakor megkezdhettük munkánkat. Az elnöki megnyitó kapcsán vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes korábbi és újólag is megválasztott elnökünk köszöntötte az új elnökség megjelent tagjait.

Közösen elimádkoztuk a szokásos imánkat:

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

és az előirt kötelező jogi kellékek (határozat képesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő megválasztása) után elnökünk röviden ismertette a 2018. november 29-i Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület tisztújító küldöttgyűlésének döntését a megújuló elnökség vonatkozásában:

Egyesületünk elnökévé: vitéz Ságvári Pál,
alelnökké: Tóth Csaba,
vezető tábori lelkésszé: vitéz Szemeti Ferenc,
elnökségi tagokká: lovag Apáti Péter, vitéz Balog Tamás, lovag Bánsági Miklós,
Dr. Francsics Ottó, vitéz Dr. Gulyás István, vitéz Harmatos László,
Dr. Horváth László, vitéz Kovács Antal, vitéz Takács István, vitéz Tóth László,
Ellenőrző bizottság elnökévé: vitéz lovag Matolcsi András,
EB. tagjainak: vitéz Fonyódi László és vitéz Rákász József bajtársakat egyhangúlag megválasztotta.

Az elnökségi ülésünket megtisztelte jelenlétével a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) képviseletében Esküdt Lajos nyugállományú honvéd ezredes a BEOSZ elnökhelyettese.

Az elnökségi ülés megkezdése előtt pár gondolat keretében köszöntötte a BEOSZ vezetése nevében a megválasztott új elnökséget és eredményes munkát kívánt. Örömét fejezte ki, hogy egyesületünk tevékeny része Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, remélve további eredményes együttműködésünket.

Ezt követően rövid tájékoztatót adott a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól amik érinthetik az egyesületük tevékenységét is.

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című, illetve a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.

Kérte, hogy egyesületünk munkájának minél hatásosabb és eredményesebb megvalósítása érdekében használjuk ki a pályázatokban lévő lehetőségeket.

Végezetül az elnökség jelenlévő tagjait megajándékozta egy-egy „Újszövetség Zsoltárok Példabeszédek” című a külszolgálatba induló katonáinkat segítő kiadvánnyal.

Az elnökségi ülés hátralévő idejében az 2019. évi Csendőrnap előkészítésével kapcsolatos feladat meghatározásokról és döntéshozatalokról volt szó. A hozzászólások és javaslatok fő irányvonala a egyesületünk fő rendezvényének színvonalas katonai alaki szabályainak megfelelő megrendezését elősegítő hozzászólások és javaslatok jellemezték.

A hozzászólások közül kiemelést érdemel vitéz Harmatos László bajtársunk elnökségi tagunk hozzászólása aki hithű hazafiságáról, édesapja példáját követő csendőrség eszmeiségét előtérbe helyező elkötelezettségéről tett tanúbizonyosságot.

A csendőrnapi feladatok elosztását és megbeszélését követően, két esemény kapcsán döntés született a Székelyföldön felállítandó kopjafa (Németh Zsolt bajtársunk javaslata) és a Püspökladányi csendőr mártírok temetésével kapcsolatos 100 éves évfordulón való egyesületi részvételről (Tóth László tb. őrsparancsnok javaslata).

„HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!”
Tóth Csaba

Comments are closed.