Elökségi ülés 2019.12.12.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület soron következő elnökségi ülését 2019.12.12-én 10 órai kezdettel a 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. szám alatti laktanya BEOSZ tanácstermében tartotta.

Az ülést elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes nyitotta meg, megállapította, hogy határozat képesek vagyunk és ezt követően megválasztásra került a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő személye. Legvégül egyhangúlag elfogadtuk az előzetes meghívóban felsorolt napirendi pontokat.

A korábbi hagyományoknak megfelelően elénekeltük a csendőr indulót és imádkoztunk.

Az elnökségi ülés első részében elismerés átadására került sor. Elnökünk a BEOSZ vezetése nevében Széplaki István tiszteletbeli csendőr törzsőrmester részére a MCSBE hagyományainak ápolása érdekében kifejtett eredményes munkája elismeréseként emlékplakettet adott át.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!  

Az elnök előadásában meghallgathattuk az előző elnökségi ülés óta végzett munka értékelését, majd Bánsági Miklós tagtársunk előterjesztésében pénzügyi helyzetünkről kaptunk tájékoztatást.

Első napirendi pont keretében véglegesítésre került a 2020. évi csendőrnap időpontja 2020.02.14-én 9.30 órai kezdettel a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan megvitattuk a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatokat.

A második napirendi pont kapcsán meghatározásra kerültek a 2020. év kapcsán végrehajtandó feladatok és célkitűzések. Meghatározásra került a következő évi küldött közgyűlés időpontja 2020.03.20.-i időpontban. Az elnök úr javaslatot tett az új elnökség összetételére és tagjaira. Kijelölésre kerültek az elkövetkező év elnökségi üléseinek várható időpontjai.

Végezetül az elnökség tagjai elfogadták a megtárgyalt és megvitatott anyagokat.

„Híven, Becsülettel, Vitézül!”

Tóth Csaba

Comments are closed.