Elnökségi ülés 2020.01.30.

A Magyar csendőr Bajtári Egyesület soron következő elnökségi ülését 2020. január 30-án 10.00 órai kezdettel a Bubapest Kerepesi út 29/B számú épület BEOSZ tanácstermében tartotta.

A szokásos az egyesületi törvényben meghatározott formai követelmények ellenőrzése után az egyesületünk elnöke vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Megválasztottuk egyhangú döntés alapján a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyét.

Az ima elhangzását követően a napirendi pontok elfogadását követően megkezdtük ülésünket.

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak végrehajtott feladatainak ismertetése után elnökünk előterjesztésében megismerhettük a központi csendőrnap 2020.02.14-i előkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósulásának helyzetét.

Rövid összefoglalót hallgathattunk meg a 2019. év pénzügyi helyzetéről a gazdasági referensünk Bánsági Miklós bajtársuk előadásában. Összegezve gazdasági helyzetünk stabil a további működés feltételei rendelkezésre állnak. Kicsit csökkent az adományok értéke az előző időszakhoz képest.

Az elnök úr ismertette jogász végzetségű tagtársunk levelét, aki egyéb elfoglaltágaira tekintettel lemondott elnökségi tagságáról.

Az elnökségi ülésünk utolsó részében döntés született a küldött közgyűlés meghirdetéséről és időpontjáról 2020.03.20-i időponttal.  

„HÍVEN, BECSÜLETTEL VITÉZŰL!”

 

Tóth Csaba

Comments are closed.