Category Archives: Kiemelt rendezvényeink

SZENT JOBB KÖRMENET 2021. ÉV

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület a korábbi évek hagyományainak megfelelően 2021. évben is augusztus 20-án részt vett az Ünnepi Szentmisén és Szent Jobb körmeneten. Örömmel konstatálhattuk, hogy egyenruhás tagtársaink felvonuláson való részvételét a jelenlévők tapssal és mikor jöttök már vissza beszólásokkal díjazták.   Természetesen ezen elismerések nem minket, mint hagyományőrzőket illet, hanem a „DICSŐ ELŐDEINKET!”,…
Tovább olvasom

Csendőrnap 2021.02.14.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós 1932. december 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával február 14-ét csendőrnappá, csendőr ünneppé nyilvánította Magyarországon. Emlékezve arra a történelmi eseményre, amikor az uralkodó aláírásával szentesítette az országgyűlésben megszavazott törvényt (1881. évi III. törvény) a magyar királyi csendőrség (és a m. kir. rendőrség) felállításáról. A Csendőrnap 1933-tól 1945-ig nem csupán a magyar királyi csendőrség…
Tovább olvasom

Központi Csendőrnap 2020.02.14.

A magyar csendőrség felállításáról szóló törvény szentesítésének évfordulóján csendőrünnepet rendeztek a budapesti csendőr laktanyában. Az ünnepségen vitéz Faragho Gábor altábornagy, a csendőrség felügyelője megkoszorúzta a csendőrvértanúk emlékművét, majd kiosztotta a megérdekelt kitüntetéseket és jutalmakat. A csendőrnapon az udvarlaki őrséget a csendőrség adta.   Fenti dicső hagyományok követése kapcsán a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület képviselői a…
Tovább olvasom

Csendőrnapi megemlékezések

2020. február 15- én a 39- es számú tb csendőrőrs és más hagyományőrző egyesülettel együtt csendőrnap alkalmából több településen is koszorúztunk. Püspökladány köztemetőben Magyar Balázs tb. csendőrfőhadnagy sírjánál és a katolikus templomkertben található emlékműnél helyeztük el a koszorúkat. Debrecen- Józsa köztemetőben Herczeg János csendőr főtörzsőrmester, majd a sarkadi köztemetőben Képíró Sándor csendőrszázados sírjánál helyeztük el…
Tovább olvasom

Ismét a Szent Jobb körmenetben a magyar csendőrök

1945 előtt a Magyar Királyi Csendőrök minden évben szakasz erejű csendőr alegységgel, zárt rendben vonultak fel a körmenetben. Kitüntetésnek számított, melyik csendőrkerületből képviselhették a testületet. Ez év augusztus 20-án mint 14. éve minden alkalommal hagyományainknak megfelelően felszentelt csapatzászlónkkal, kifogástalan csendőröltözetben képviselhettük elődeinket, a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségét, a testület dicső hagyományait.        …
Tovább olvasom

Meghívó Szent Jobb körmeneten való részvételre

Budapesten augusztus 20-án a II. világháború előtt a Magyar Királyi Csendőrök minden évben szakasz erejű csendőralegységgel vettek részt a Szent Jobb körmeneten és azt megelőző szentmisén. Minden kiválasztott alegység megtiszteltetésnek vette a részvételt és a Magyar Királyi Csendőrség képviseletét. Ennek szellemében a Magyar Csendőrség Bajtársi Egyesület nevében tisztelettel meghívom tagjainkat az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által rendezett…
Tovább olvasom

Csendőrnap 2019.02.23.

A magyar királyi Csendőrség alapításáról szóló 1881. évi III. törvény cikk királyi szentesítése február 14-én történt meg. Ezt a napot vitéz Szinay Béla altábornagy, a csendőrség felügyelőjének javaslatára, a testületnek a közbiztonság terén 50 éven át elért eredményei elismerésére 1932. december 30-án a Kormányzó Csendőrnappá nyilvánította. Ez a nap a volt magyar királyi Csendőrség részére…
Tovább olvasom

Meghívó Csendőrnapra 2019.02.23.

Tisztelt Bajtársunk, kedves Vendégünk! Bajtársi tisztelettel, szeretettel meghívjuk Önt a Magyar Királyi Csendőrség születésének 138. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepi Csendőrnapra 2019. február 23-án (szombaton) 10.00 kezdettel. Program: lásd meghívó szerint! Korabeli 1944. február filmhíradó felvétellel tisztelgünk a "DICSŐ" elődeink emlékének: <span class="mce_SELRES_start" style="width: 0px; line-height: 0; overflow: hidden; display: inline-block;" data-mce-type="bookmark"></span>  "HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!" Tóth…
Tovább olvasom

Tisztújító közgyűlés 2018.11.29.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület Tisztújító közgyűlését 2018. 11. 29.-én 10 órai kezdettel hirdette meg a Budapest, Kerepesi út 29/B. BEOSZ I. emeleti tanácstermében. A fegyelmezett katonás megjelenésre tekintettel a határozatképesség vonatkozásában nem kellett 30 perccel későbbi időpontban megismételni az ülést. A közgyűlést vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes elnökünk megnyitójával indult. Sor került a…
Tovább olvasom